USHT

Møte med leiarar for forbetringsteam i Gode pasientforløp

Møte med leiarar for forbetringsteam i Gode pasientforløp

Dato: 10. februar

Kl: 12.00-14.00

Stad: Digitaltmøte på Zoom

For kven: Formøte før førstesamling i Gode pasientforløp for leiiarane av forbetringsteama som er påmeldt. Aktuelle personar har fått invitasjon pr mail.