USHT

Rettleiing for Gode pasientforløp

Rettleiing for Gode pasientforløp

Vi har laga ein plan for møtepunkt og rettleiing mellom samlingane i Gode pasientforløp. Kommunane er delt i grupper regionsvis. De finn dato og meir informasjon i tabellen under. Set av tidspunkta, så kjem vi med meir informasjon om pålogging og program for dagen når det nærmar seg.

  

 Informasjon:

- Rettleiing april/mai og teamleiarmøte i sept blir gjennomført digitalt (gjer vurderingar seinare for rettleiinga i oktober)

- Arpil/mai: Set av heile dagen. Det blir ei veksling mellom felles rettleiing og tid for det enkelte team - Det kjem epost med påloggingslenke og program nokre dagar før møtet

Kontaktinformasjon:

Marta Strandos marta.strandos@sunnfjord.kommune.no, tlf 41 52 64 16

Anne Marte Sølsnes anne.marte.solsnes@sunnfjord.kommune.no, tlf 971 21 421

Her finn du alle presentasjonane, lenke til Padlets med postere og opptak frå første samling, samt oppgåvene til samling 2.

Kontakt

Anne Marte Sølsnes
Utviklingskoordinator
E-post
Telefon 57 61 26 53
Mobil 971 21 421