USHT

Opptak og presentasjonar frå andre samling i "Gode pasientforløp"

Opptak og presentasjonar frå andre samling i "Gode pasientforløp"

Samlingen hadde oppstart på årets Kva er viktig for deg?-dag og startet derfor med et Kva er viktig for deg?-webinar.

Tema for samlingen var å prioritere mål, utarbeide plan for å nå måla og velje målepunkt. 

Her finn du opptak av samlinga og presentasjonane

Vi ønskjer alle teama lykke til med vidare arbeid og gleder oss til å møtast til rettleiing til hausten.

( Meir info om rettleiing kjem)

I 2021 arrangeres Kva er viktig for deg?-dagen onsdag 9. juni. Satsinga Gode pasientforløp står bak  initiativet for å synliggjere en viktig retningsendring i helsevesenet.

Bli med på webinar om Kva er viktig for deg? kl 9.00 , 9.juni

Endelig kan vi ynskje velkommen til andre samling i læringsnettverket Gode pasientforløp, onsdag 9. og torsdag 10. juni! Samlinga vert nettbasert via plattforma Zoom.