Opptak og presentasjonar frå andre samling i "Gode pasientforløp"

Samlingen hadde oppstart på årets Kva er viktig for deg?-dag og startet derfor med et Kva er viktig for deg?-webinar.

Tema for samlingen var å prioritere mål, utarbeide plan for å nå måla og velje målepunkt. 

Her finn du opptak av samlinga og presentasjonane

Vi ønskjer alle teama lykke til med vidare arbeid og gleder oss til å møtast til rettleiing til hausten.

( Meir info om rettleiing kjem)

Artikkelliste