USHT

Workshop for Gode pasientforløp, Sogn og Fjordane.

Workshop for Gode pasientforløp, Sogn og Fjordane.

3. mai arrangerte USHT Vestland (Sogn og Fjordane) saman med Helse Førde workshop for kommunar som deltar i læringsnettverket Gode pasientforløp. Målet med dagen var erfaringsdeling, knytt til målingar og tiltak, justering og vedlikehald.

Program og presentasjonane frå dagen finn de her:

Program for dagen (PDF, 933 kB)

Kari Furevik (Helse Førde) om målingar og tiltak (PDF, 2 MB)

Berit Ullebust (USHT) om justering og vedlikehald (PDF, 648 kB)

På dagen vart det og nytta mykje tid på workshoppar med rettleiing og erfaringsdeling i grupper.