Workshop for Gode pasientforløp, Sogn og Fjordane.

3. mai arrangerte USHT Vestland (Sogn og Fjordane) saman med Helse Førde workshop for kommunar som deltar i læringsnettverket Gode pasientforløp. Målet med dagen var erfaringsdeling, knytt til målingar og tiltak, justering og vedlikehald.

Program og presentasjonane frå dagen finn de her:

Program for dagen (PDF, 933 kB)

Kari Furevik (Helse Førde) om målingar og tiltak (PDF, 2 MB)

Berit Ullebust (USHT) om justering og vedlikehald (PDF, 648 kB)

På dagen vart det og nytta mykje tid på workshoppar med rettleiing og erfaringsdeling i grupper.