Oppfølgingssamling, lokalt

USHT Vestland Sogn og Fjordane inviterer alle kommunale team i Gode pasientforløp til ei oppfølgingssamling i "Gode pasientforløp"

FHI og KS arrangert siste samling i Gode pasientforløp i august. Arbeidet med Gode pasientforløp i kommunane føregår forsatt.  Dette er ein vedvarande prossess som vi i USHT ønskjer å støtte dykk vidare i. Vi  arrangerte derfor  ei fysisk samling for kommunane som har vore med i læringsnettverket. Formålet var å motivere til vidare arbeid med Gode pasientforløp og dele erfaringar med andre kommunar.

Samlinga var ein kombinasjon av faginnlegg, gruppearbeid og erfaringsdeling mellom kommunane.

Her presentasjonane frå samlinga:

Gode pasientforløp- AM (PDF, 389 kB)

Ruth Karin Kvam Luster (PDF, 526 kB) 

Karina AaseGode pasientforløp - USHT Sogn og Fjordane - 31.01.2023 (PDF, 3 MB)2

Wenche Høghaug- Eigersund (PDF, 571 kB)

Sissel Andersen Gode forløp Horten (PDF, 2 MB)

Program ekstra samling Gode pasientforløp (DOCX, 104 kB)

Måleskjema