USHT

Oppfølgingssamling, lokalt

Oppfølgingssamling, lokalt

USHT Vestland Sogn og Fjordane inviterer alle kommunale team i Gode pasientforløp til ei oppfølgingssamling i "Gode pasientforløp"

FHI og KS arrangert siste samling i Gode pasientforløp i august. Arbeidet med Gode pasientforløp i kommunane føregår forsatt.  Dette er ein vedvarande prossess som vi i USHT ønskjer å støtte dykk vidare i. Vi vil derfor arrangere  ei fysisk samling for kommunane som har vore med i læringsnettverket. Formålet er å motivere til vidare arbeid med Gode pasientforløp og dele erfaringar med andre kommunar.

Tema for samlinga er "Evaluering av tiltak i praksis"

Stad: Thon hotel Skei

Dato: Tirsdag 31.januar

Klokkeslett: 9.30-15.00

 

USHT dekker dagpakker for fem personar frå kvar kommune. Vi dekker ikkje reise eller eventuell overnatting. Påmelding er bindane.

Påmeldingsfrist: 6.januar

Program ekstra samling Gode pasientforløp (DOCX, 104 kB)