USHT

Openheit om døden: etikk og kommunikasjon i liv og død

Openheit om døden: etikk og kommunikasjon i liv og død

Vi ynskjer at de blir med oss den 2.11 for å høyre spennande foredrag og dele erfaringar i samarbeid med andre. Fagdagen vert på Thon Hotel Jølster, og varer frå kl.10.00 til 15.30 med ein lengre lunsj. Vi skal høyre innlegg frå lokale og nasjonale ressursar og vil mellom anna vere innom verktøy og kompetansepakkar som Openheit om døden. Det vil komme fleire detaljar seinare - men vi ynskjer å vere ute i god tid slik at du får moglegheit til å setje av dagen.

Med vennleg helsing, Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester Vestland (Sogn og Fjordane)

Invitasjon i PDF (PDF, 41 kB)