Fagdag barn som pårørande

Velkommen til fagdag om barn som pårørande 17.11.22

Vi vil invitere til ein fagdag der tema er kommunikasjon mellom helsepersonell og foreldre, samt tverrprofesjonelt samarbeid med barnhage og skule. Ingrid Johnsen Hogstad har hovedinnlegga på fagdagen, og er førsteamanuesis ved Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskulen i Molde. Ho har dei siste åra forska på profesjonelle sine møter med barn som har ein forelder som er alvorleg sjuk og døande. Fagdagen vil vere ei veksling mellom innlegg og refleksjon.

Program (DOCX, 200 kB)

Dato: 17.11.22

Tidspunkt: 09:30-15:30

Stad: Scandic Hotel Sunnfjord, Førde

Påmelding innan 28.10.22

 

 

Fagdagen vert dekka av midlar frå Helsedirektoratet
Arrangørar er Sunnfjord kommune og Helse Førde

Artikkelliste