Påmelding samling i Nettverk for leiing og kvalitetsarbeid i sjukeheim - November 2023

Velkommen til regionale samlingar i Nettverk for leiing og kvalitetsarbeid i sjukeheim

Invitasjonen går til tidlegare deltakarar, og til eventuelle nye kommunar, leiarar, ressurspersonar.

Tema for samlingane blir oppfølging av temadagen med TØRN-prosjektet i KS, med hovudvekt på dialog og erfaringsdeling.

Program samling nov-23.pdf

Tid og stad:

Førde, 22.november kl 10-15. Thon Hotel Førde
Sogndal, 28.november kl 10-15, Quality Hotel Sogndal
Sandane, 29. november kl 10-15, Kommunestyresalen
 

Det er ikkje lenger mogeleg å melde seg på via lenka. Ta evt kontakt med Marta Strandos, marta.strandos@sunnfjord.kommune.no