USHT

Opplæringsprogram kommunar

Opplæringsprogram kommunar

Utviklingssenteret og Ambulansetenesta, Helse Førde tilbyr kommunane eit opplæringsprogram basert på den trinnvise modellen i KlinObsKommune. Planlagt oppstart haust -21.Opplæringsprogrammet består av fire video-samlingar a' 2 timar med teoretisk undervisning og demonstrasjon, samt praktiske øvingar. Det bør vere to deltakarar frå eigen arbeidsstad, som får ei rolle i å lære opp kollegaer i klinisk observasjonskompetanse.

Innhald i opplæringsprogrammet:

Samling 1. ABCDE grunnprinsipp                                                                                                                                      Samling 2. Vitale målingar og parameter                                                                                                                          Samling 3.Risikovurdering og NEWS2                                                                                                                                               Blodforgifting og verktyet qsofa                                                                                                                      Samling 4.ISBAR Kommunikasjon med anna helsepersonell                                                                                                             Vedlikehald av kompetanse