Fagdag med kommunalsjefar og USHT

Til kommunalsjef helse og omsorg

 

USHT har dei siste åra arrangert ein fagdag for kommunalsjefane for helse og omsorg i vår region. Det vart vanskeleg å finne tid no i haust, så i samråd med HOU forskyv vi det til 2023.

 

Innhald for dagen blir utarbeidd saman med HOU/dei regionale nettverka og samhandlingskoordinator, med utgangspunkt i felles tema/satsingsområde. Vi ynskjer å legge opp til ein aktiv dag med tid til dialog og drøftingar, og få innspel til USHT sine tilbod og prioriteringar framover. Programmet blir sendt ut i januar.

Artikkelliste