USHT

Påmelding til CRPD-nettverk Vestland

Påmelding til CRPD-nettverk Vestland

   

Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester (USHT) inviterer til deltaking i fagnettverk for tilsette i tenester til personar med utviklingshemming.
 

Fagnettverket har som hovudmål å betre levekåra til personar med utviklingshemming gjennom å hjelpe kommunane med implementering av den nye nasjonale rettleiaren frå Helsedirektoratet: 
Gode helse- og omsorgstenester til personar med utviklingshemming.

Ved å delta i prosjektet vil utvalde personar i kommunane få fagleg påfyll, prosess- og fagleg rettleiing over tid som kan hjelpe det lokale forbetringsarbeidet med å sikre tenester, i tråd med nasjonale føringar.

Fagnettverket består av åtte samlingar som blir gjennomførte fysisk og digitalt.
Dei fysiske samlingane blir arrangerte vekselsvis i regionane Hordaland og Sogn og Fjordane.

Fyrste samling er 14-15. september 2022 i Bergen. Påmeldingsfrist er 16.august.

Kontaktperson for region Sogn og Fjordane er Anne Marte Sølsnes
Kontaktperson for region Hordaland er Siv Bjønnum

Om du er påmeldt saman med andre ynskjer vi å vite om det. Fortel oss gjerne kvem dei er.Om du er påmeldt saman med andre ynskjer vi å vite om det. Fortel oss gjerne kvem dei er.
Vi kartlegg allergiar for å leggje til rette samlingar best mogleg.Vi kartlegg allergiar for å leggje til rette samlingar best mogleg.
Felt merka med * må fyllast ut