Første digitale oppstartsseminar i Velferdsteknologiens ABC er gjennomført 28.10.20

Tilsette ved Lærdal Kommune deltok i dag på det første digitale oppstartsseminaret av Velferdsteknologiens ABC her i Sogn og Fjordane