Oppstart av prosjektet E-helse Vestland

 

Med bakgrunn i det mangeårige samarbeidet rundt velferdsteknologi i Sogn og Fjordane og tilsvarande arbeid i Hordaland, gjekk vi i Vestland saman om ein felles søknad om fornyingsmidlar 2020.

Prosjektet «E-helse Vestland – Etablere Vestland som ein kraftregion for bruk av teknologi i helse- og omsorgstenesta» fekk tildelt heile søknadssummen på kr 3 250 000!

 

Klikk for stort bilete 

 

Sikre og vidareutvikle aktivitet

Kommunar og fagmiljø i Vestland hadde fleire samlingar i 2019-2020. Konklusjonen var at desse nettverka og miljøa skulle begynne å arbeide seg saman, utvikle eit felles prosjekt til fornyingsmidlane hjå Fylkesmannen i Vestland i 2020 og arbeidet mot nasjonale styresmakter for å sikre vidareføring av nasjonale program og ressursar til velferdsteknologi etter 2020. Prosjektet skal supplere, sikre og vidareutvikle faglege aktivitetar og få med alle kommunane.

Prosjektet E-helse Vestland

Sunnfjord kommune er søkjarkommune og prosjekteigar v/ass kommunedirektør Lise Mari Haugen. Kari Eidnes Bjørkheim er tilsett som prosjektleiar. Kari har lang erfaring frå kommunal sektor, har m.a. leia «Lindåsprosjektet» og «Vestlandsprosjektet», og har eit stort nettverk både regionalt, nasjonalt og i Norden. Vi er glade for at ho har sagt ja til å leie det vidare arbeidet med velferdsteknologi i Vestland. Vidareføring av kompetanse, lokal kjennskap til kommunane og sikre oppfølging regionalt, er viktige føringar i det vidare arbeidet. Prosjektet er eit samarbeid mellom kommunane i Vestland, Høgskulen på Vestlandet, Vestlandsforsking/IT forum Vest, Helse Vest IKT, USHT Vestland (Sogn og Fjordane) og USHT Vestland (Hordaland).

Det vil komme meir informasjon om mandat/prosjektorganisering, handlingsplan, samarbeidsavtalar m.v. etter kvart som dette blir jobba med.

Ta gjerne kontakt om de har spørsmål til dette, eller ynskjer meir informasjon om prosessen.