Kommunal utbygging og velferdsteknologi

Ressursgruppe for kommunal utbygging og velferdsteknologi skal etablere kunnskap kring dette temaet, med vekt på forankring, prosess, og tekniske-, praktiske-, og tenestemessige spørsmål som er involvert i ein byggeprosess.

 

Mange kommuner har konkrete planer, og dermed trong for kunnskap om velferdsteknologi i høve kommunal utbygging av omsorgsbustader og sjukeheimar. Eid kommune har jobba systematisk med velferdsteknologi i kommunal utbygging over flere år og vil vere ansvarleg leiar for ressursgruppa. Andre kommunar som har pågåande prosessar i høve utbygging, og som dermed har eit ekstra behov for å utrede spørsmål om   velferdsteknologi i nybygg, vil også vere medlemar i Ressursgruppa.

  • Delaktivitetar: Kunnskapsutvikling, formidling, oppfølging av dialogmøte, evaluering
  • Ansvarlig: Eid
  • Ressursgruppe: Eid, Stryn, Vågsøy, Sogndal
  • Deltakarar: kommuner i S&Fj som har aktivitet eller ynsker å delta i nettverket kommunal utbygging og velferdsteknologi

Kontaktinformasjon: Torfinn Myklebust, Eid kommune, Torfinn.Myklebust@eid.kommune.no