Ide-bank: Mobilisering

For å lykkast med implementering av velferdsteknolgi i kommunane må

  • satsinga vere forankra  politisk, og på leiar- og tenestenivå
  • tilsette må ha kunnskap om velferdsteknologiske løysingar
  • brukarane må vere motiverte for å ta teknologien i bruk

Her finn de ein oversikt med klikkbare linkar til diverse materiell som kommunane sjølv kan nytte i sitt mobiliseringsarbeid til ulike målgrupper innan velferdsteknologi. Mykje av materialet er utarbeidd av Gloppen kommune i forbindelse med deira satsing på velferdsteknologi, men vi viser også til materiell utarbeidd i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet. 

Mobilisering

Brukarar
Pårørande

Administrasjon
Politikarar

Tilsette

Innbyggjarar
 Interesseorg.

Brosjyre

Gloppen kommune: Brosjyre (PDF, 214 kB)
Lister kommunane: Brosjyre (PDF, 7 MB)

x

x

x

x

Presentasjonar

Gloppen kommune: Interesse-organisasjonar (PDF, 2 MB)
Gloppen kommune: Ulike brukarargrupper (PDF, 571 kB)
USHT
Vestlandsforsking

x

x

 

x

Info-skjermar

Gloppen kommune (PDF, 2 MB)

x

x

x

x

Visningsrom- og husvære

Stryn: Visningsleilegheit (DOCX, 56 kB)
Malvik kommune: Virtuelt visningsrom (PDF, 2 MB)

x

x

x

x

Internundervisning / opplæring

Gloppen kommune: Intern-undervisning (PDF, 2 MB)
KS/Helsedir: Velferdsteknologiens ABC
Lister-kommunane; Første skritt på veien (e-Læring)
USHT Møre&Romsdal: Våke – eit refleksjonshefte (PDF, 2 MB) 

   

x

 

Dialogmøte (ingen artiklar pr.d.d.)

x

x

x

x

Praktisk metodikk

Samveis: Veikart for tjenesteinnovasjon

 

x

x

 

Video (ingen artiklar pr. d.d.)

x

x

x

x