Mobilisering

Velferdsteknologi finnast i ulike former. Noko teknologi krev tunge prosessar med tenesteinnovasjon i pleie- og omsorgssektoren, medan annan teknologi kan kjøpast på lokale varehus. Det er ei stor utfordring for kommunane å mobilisere og motivere brukarar til å ta i bruk velferdsteknologi, anten det er innanfor tenestene eller ved privat initiativ.

 

Denne arbeidspakken vil prøve ut ulike modeller for mobilisering av brukarar, frå dialogmøte til stands og visningar på offentlege arenaer, til ein visningsbustad for velferdsteknologi.

  • Delaktivitetar: Kunnskapsutvikling, spesifisering ulike metodar for mobilisering av suttbrukarar, utprøving, evaluering.
  • Ansvarleg: Gloppen kommune
  • Deltakarar: Kommunane Gloppen, Stryn, Vågsøy, Vik

Kontaktperson: bente.sundal@gloppen.kommune.no