Dialogmøte om brukarinvolvering

Prosjektgruppa i fylkesprosjektet Velferdsteknologi for kommunane i Sogn og Fjordane arrangerte hausten 2016 eit dialogmøte i Stryn med brukarrepresentantar frå fleire kommunar i fylket, med temaet brukarinvolvering. Deltakarane var representantar for ulike aldersgrupper og hadde ulik tilknyting til kommunale helse- og omsorgstenester.

 

Notatet i høgremenyen inneheld oppsumering av dagen og gruppearbeida, samt tips og idear til gjennomføring av diagogmøte med brukarar.