Kva gevinstar kan bruk av velferdsteknologi gje kommunane?  Dette var utgangspunktet for kurset i gevinstrealisering som fylkesprosjektet «Velferdsteknologi i kommunane i Sogn og Fjordane» arrangerte på Skei 24.august.

Deltakarar var pilotkommunane; Jølster, Vik og Gloppen, saman med nokre av arbeidsgruppa for velferdsteknologiprosjektet. I tillegg deltok Flora- og Førde kommune. 

Stadig fleire arbeider med og set si lit til velferdsteknologi, og no skal det reknast på kva gevinst det kan gje!