Fylkesprosjektet 2017
Publisert 28.09.2018

Ei fersk undersøking viser at kommunane i fylket aukar takten med å ta i bruk velferdsteknologi.


På bildet ser vi nøkkelpersonane i samarbeidsprosjektet. Frå venstre Jan Olav Larsen, EKS; Marta Strandos, Utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester i Sogn og Fjordane; Hilde G. Corneliussen og Ivar Petter Grøtte, Vestlandsforsking og IT-forum

Publisert 18.02.2018

I arbeidet med å ta i bruk velferdsteknologi er «Veikart for tenesteinnovasjon» eit viktig verktøy; ein praktisk metodikk som skal setje kommunane i stand til å endre offentlege tenester for å møte framtida.

 

Publisert 18.01.2018

Som avslutning av fase 4 i Fylkesprosjektet i velferdsteknologi inviterer vi kommunane til regionale seminar.

 

13. februar, kl. 09 - 15   Førde, Høgskulen på Vie, Festsalen

14. februar, kl. 09 - 15   Eid, Rådhuset, kommunestyresalen

15. februar, kl. 09 - 15   Sogndal, Quality hotell

 

Publisert 13.10.2017

Hovudmålet i fase 4 er å vidareføre det felles arbeidet med kunnskap- og erfaringsgrunnlaget for planlegging og implementering av velferdsteknologi i kommunane i Sogn og Fjordane, og starte spreiing steg for steg.