Spreiing steg for steg

Hovudmålet i fase 4 er å vidareføre det felles arbeidet med kunnskap- og erfaringsgrunnlaget for planlegging og implementering av velferdsteknologi i kommunane i Sogn og Fjordane, og starte spreiing steg for steg. 

Delmål for fase 4:

  1. Kartlegge status, planar og barrierar blant kommunar og samarbeidspartar i fylket
  2. Ansvar, roller , prosedyrar og retningslinjer for samhandling mellom Alarmsentralen i Sogn og Fjordane og kommunane
  3. Vidareutvikle regionale retningslinjer for spreiing av konkrete teknologiske løysingar
  4. Spreie grunnlaggande verktøy for systematisk implementering av velferdsteknologi gjennom regionale seminar

Arbeidet i fylkesprosjektet har danna grunnlag for søknad og tildeling av midlar i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet.