I løpet av tre dagar har vi vore innom tre stadar i fylket. Prosessveiledere frå PA Consulting har losa 82 deltakarar frå 20 kommunar, representantar frå Fylkeseldrerådet, Brukarutvalet i Sogn og Fjordane, Kunnskapsparken Sogn og Fjordane og Alarmsentralen gjennom metodikken i "Veikart for tjenesteinnovasjon".Som avsluttning av fase 5 i Fylkesprosjektet i velferdsteknologi inviterer vi kommunane til regionale seminar.

 

16. januar, kl. 09:30 - 15:00   Stryn, Stryn kulturhus

17. januar, kl. 09:30 - 15:00  Lærdal, Kulturhuset (Villakssenteret)

18. januar, kl. 09:30 - 15:00  Høyanger, Øren Hotell

 

 

 

I fase 5 skal ein gjennom erfaringsdeling mellom fylkesprosjektet og det nasjonale spreiingsprosjektet vidareføre arbeidet med informasjon og tilrådingar som vil bli spreidd til alle kommunane i fylket. Ivareta samarbeidsstrukturen i ny region.  Alle skal med.