Universell utforming og velferdsteknologi

Klikk for stort bilete

Utviklingssenteret i Hordaland har teke initiativ til eit samarbeidsprosjekt med alle utviklingssentra i vest; USHT Sogn og Fjordane og USHT Rogaland (Stavanger og Bjørgene).

Vi har motteke midlar frå Bufdir. til gjennomføring av prosjektet, som har som hovudmål å utarbeide eit program for kompetansespreiing innan universell utforming og velferdsteknologi.  

Klikk for stort bilete

Det vert planlagt 3 nettverkssamlingar i kvar region i løpet av hausten 2016 og våren 2017 og program for samlingane er under utarbeiding i desse dagar i samarbeid med Høgskulen i Bergen.

 

Du kan lese meir om universell utforming i "Regjeringa sin handlingsplan om universell utforming" og i "Folkehelsemeldinga".