72 deltakarar frå 10 kommunar deltok på oppstartseminar i Velferdsteknologiens ABC i Sogndal den 19.09.19

 

Opplæringspakken Velferdsteknologiens ABC er utarbeidd av SINTEF og Høgskolen i Sørøst-Norge, på oppdrag frå KS og Helsedirektoratet. Utviklingssentra har i sitt oppdrag å bidra til utrulling av ABC-en.

Over 500 tilsette i regionen Sogn og Fjordane har til no delteke på Velferdsteknologiens ABC
 

Utviklingssenteret er no klar med nytt oppstartseminar for våren 2020.

 

Opplæringspakken Velferdsteknologiens ABC er utarbeidd av SINTEF og Høgskolen i Sørøst-Norge, på oppdrag frå KS og Helsedirektoratet. Utviklingssentra har i sitt oppdrag å bidra til utrulling av ABC-en.

I 2015 deltok 4 kommunar i fylket i piloteringa av ABCèn, og våren 2019 deltok over 150 deltakarar frå 16 kommunar på opplæringspakken.
 

Utviklingssenteret er no klar med nytt oppstartseminar for hausten 2019.

Over 150 deltakarar frå 16 kommunar deltok då USHT Sogn og Fjordane arrangerte oppstart av opplæringspakken: Velferdsteknologiens ABC.

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete

 

Opplæringspakken Velferdsteknologiens ABC er utarbeidd av SINTEF og Høgskolen i Sørøst-Norge, på oppdrag frå KS og Helsedirektoratet. Utviklingssentra har i sitt oppdrag å bidra til utrulling av ABC-en.

I 2015 deltok 4 kommunar i fylket i piloteringa av ABCèn, og våren 2018 starta 11 kommunar på opplæringspakken.
 

Utviklingssenteret er no klar med nytt oppstartseminar for våren 2019.

Omlag 100 deltakarar frå 11 kommunar deltok då USHT Sogn og Fjordane arrangerte oppstart av opplæringspakken; Velferdsteknologiens ABC.

Opplæringspakken Velferdsteknologiens ABC er utarbeidd av SINTEF og Høgskolen i Sørøst-Norge, på oppdrag frå KS og Helsedirektoratet. Utviklingssentra har i sitt oppdrag å bidra til utrulling av ABC-en.

I 2015 deltok 4 kommunar i fylket i piloteringa av ABCèn, og hausten 2017 starta 12 kommunar på opplæringspakken.

Utviklingssenteret er no klar med nytt oppstartseminar for våren 2018.

114 tilsette frå 12 kommunar i Sogn og Fjordane starta på opplæringspakken; Velferdsteknologiens ABC på Skei 16 11 17. Deltakarane var tilsette i dei kommunale helse- og omsorgstenestene og tilsette innan it, drift og forvaltning.