USHT

Oppfølging etter videomøte med leiarar kohortavd/-senger

Oppfølging etter videomøte med leiarar kohortavd/-senger

Det er god interesse for videomøta vi tilbyr leiarar av kohortavd/-senger. Det har vore mellom 20-25 deltakarar og dei fleste kommunane er representert. Vi er glade for det og sender ut ny invitasjon til møte etter sommarferien, medio september. Send gjerne ein epost med tilbakemelding og/eller tips om innhald til marta.strandos@sunnfjord.kommune.no .

De finn presentasjon og døme på rutinar utarbeidd i Sunnfjord kommune på høgre side.

Den 19.06 hadde Johanne K. Askvig eit nyttig innlegg med erfaringar frå sjukeheim i Oslo der smitte med korona har oppstått, og dei  praktiske utfordringar som blir og aktuelle tiltak i forhold til desse. De finn presentasjonen og skjema for :

Praktiske råd om smitte i sjukeheim (PDF, 495 kB)

Legg også ved to skjema som kan vere nyttige, Eit FØR ein får smitte og eit som brukast ETTER  ein har vore i kontakt med smitta:

Nærkontakt-skjema-1-ny (1) (DOCX, 20 kB)

Kartleggingsskjema nærkontakter (1) (DOCX, 17 kB)

Presentasjon:

Leiing drift når smitte oppstår (PDF, 2 MB)

Sjå også:

Pasientregistrering ved innlegging Kohort Kyrkjevegen 17, Sunnfjord kommune (2) (DOCX, 22 kB)

Rutine for medisinsk oppfølging kohort Kyrkjevegen 17, Sunnfjord kommune (2) (DOCX, 34 kB)