Nyhende

 • 17.06.2022

  Workshop for Gode pasientforløp, Sogn og Fjordane.

  3. mai arrangerte USHT Vestland (Sogn og Fjordane) saman med Helse Førde workshop for kommunar som deltar i læringsnettverket Gode pasientforløp. Målet med dagen var erfaringsdeling, knytt til målingar og tiltak, justering og vedlikehald.
 • 08.06.2022

  Kva er viktig for deg? 2022

 • 08.06.2022

  CRPD-nettverk Vestland

  USHT Vestland (Sogn og Fjordane) og USHT Vestland (Hordaland) har fått midlar frå Barn- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) til å starte og drive fagnettverk for tenesta til personar med utviklingshemming.
 • 30.05.2022

  Ressursar til opplæring av ferievikarar

  Det nærmar seg sommar og mange av dykk ventar ferievikarar både i heimetenestene og på sjukeheim.

Om oss

Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester (USHT) er ei nasjonal satsing som skal bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstenestene. Det er utviklingssenter i kvart fylke i landet. I Sogn og Fjordane er Sunnfjord kommune vertskommune for ordninga.

 

Les meir om oss her