Nyhende

 • 12.05.2022

  Digital samling i Fagnettverk eldremedisin/eldreomsorg 31. mars 2022

  Tema på samlinga var "Delirium blant eldre - diagnostikk og behandling". Paal Naalsund holdt eit aktuelt og godt innlegg om tema. Naalsund er seksjonsoverlege ved geriatrisk seksjon ved Haraldsplass Diakonale Sykehus Paal Naalsund holdt eit aktuelt og godt innlegg om tema. Berit Ullebust v/USHT kopla det til arbeidet klinisk observasjonskompetanse og den opplæringa som blir gitt gjennom KlinObsKommune.
 • 08.04.2022

  Oppstartseminar – Musikkbasert miljøbehandling

  4. april hadde USHT oppstartseminar for musikkbasert miljøbehandling, den nyaste permen i ABC-opplæringa.
 • 23.03.2022

  KlinOBS gjennomført i Luster kommune

  Luster Kommune har nyleg gjennomført KlinOBS – eit fagleg opplegg som set fokus på å auke klinisk observasjonskompetanse blant helsepersonell i kommunale helse- og omsorgstenester. Dette for tidleg oppdaging av forverra tilstand hos pasientar og brukarar for å førebyggje alvorleg sjukdom og død.
 • 21.03.2022

  Årsrapport 2021

Om oss

Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester (USHT) er ei nasjonal satsing som skal bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstenestene. Det er utviklingssenter i kvart fylke i landet. I Sogn og Fjordane er Sunnfjord kommune vertskommune for ordninga.

 

Les meir om oss her