Nyhende

 • 07.05.2021

  Kva rolle spelar mat og måltid for eldre?

  Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet i Vestland hadde 29. april webinar og podkastlansering. Webinaret tar opp tema som ernæring, matkvalitet, matens betydning – både for dei som bur heime og dei som bur på institusjon, førebyggjande heimebesøk og teknologiske moglegheiter.
 • 14.04.2021

  Handlingsplan 2021 og årsrapport 2020

  Vi har oppsummert USHT sine aktivitetar og prioriteringar i 2020, og utarbeidd handlingsplan for 2021. Du kan lese dei her: Årsrapport 2020 USHT Vestland (Sogn og Fjordane) (PDF, 2 MB) Handlingsplan 2021 USHT Vestland (Sogn og Fjordane) (PDF, 2 MB)
 • 25.03.2021

  Samling i Fagnettverket eldremedisin/eldreomsorg 25.mars

  Tema var ASPD - Adferdsforstyrringar og psykiske symptom ved demens. Thale Kinne Rønqvist, spesialist i nevrologi og eldrepsykologi, delte av sin kunnskap og erfaring på området. Engasjerande, lærerikt og til ettertanke.
 • 22.03.2021

  Rettleiing for Gode pasientforløp

  Vi har laga ein plan for møtepunkt og rettleiing mellom samlingane i Gode pasientforløp. Kommunane er delt i grupper regionsvis. De finn dato og meir informasjon i tabellen under. Set av tidspunkta, så kjem vi med meir informasjon om pålogging og program for dagen når det nærmar seg.

Om oss

Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester (USHT) er ei nasjonal satsing som skal bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstenestene. Det er utviklingssenter i kvart fylke i landet. I Sogn og Fjordane er Sunnfjord kommune vertskommune for ordninga.

 

Les meir om oss her