Nyhende

 • 29.06.2022

  Systematisk oppfølging av heimebuande personar med demens og pårørande

  USHT inviterer til eit læringsnettverk der fokus er på heimebuande personar med demens og deira pårørande. Læringsnettverket rettar særleg fokus på perioden frå mistanke om demens fram til det er behov for heildøgnomsorg.
 • 17.06.2022

  Workshop for Gode pasientforløp, Sogn og Fjordane.

  3. mai arrangerte USHT Vestland (Sogn og Fjordane) saman med Helse Førde workshop for kommunar som deltar i læringsnettverket Gode pasientforløp. Målet med dagen var erfaringsdeling, knytt til målingar og tiltak, justering og vedlikehald.
 • 08.06.2022

  Kva er viktig for deg? 2022

 • 08.06.2022

  CRPD-nettverk Vestland

  USHT Vestland (Sogn og Fjordane) og USHT Vestland (Hordaland) har fått midlar frå Barn- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) til å starte og drive fagnettverk for tenesta til personar med utviklingshemming.

Om oss

Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester (USHT) er ei nasjonal satsing som skal bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstenestene. Det er utviklingssenter i kvart fylke i landet. I Sogn og Fjordane er Sunnfjord kommune vertskommune for ordninga.

 

Les meir om oss her