Nyhende

 • 21.06.2021

  Opptak og presentasjonar frå andre samling i "Gode pasientforløp"

  Samlingen hadde oppstart på årets Kva er viktig for deg?-dag og startet derfor med et Kva er viktig for deg?-webinar.
 • 01.06.2021

  Nytt frå Leve heile livet- juni 2021

  Her er nyhetsbrevet for Leve heile livet-arbeidet i Vestland, utarbeidd av Statsforvaltaren i Vestland, KS, USTH, Vestland fylkeskommune og fylkeseldrerådet i Vestland. I nyhetsbrevet finn de informasjon om korleis det regionale støtteapparatet følgjer opp kommunane, og anna relevant informasjon i Leve heile livet-arbeidet. Vi håpar at de finn informasjonen interessant! Nyhetsbrev frå Leve heile livet
 • 01.06.2021

  Webinar: Kva er viktig for deg?

  I 2021 arrangeres Kva er viktig for deg?-dagen onsdag 9. juni. Satsinga Gode pasientforløp står bak initiativet for å synliggjere en viktig retningsendring i helsevesenet.Bli med på webinar om Kva er viktig for deg? kl 9.00 , 9.juni
 • 07.05.2021

  Kva rolle spelar mat og måltid for eldre?

  Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet i Vestland hadde 29. april webinar og podkastlansering. Webinaret tar opp tema som ernæring, matkvalitet, matens betydning – både for dei som bur heime og dei som bur på institusjon, førebyggjande heimebesøk og teknologiske moglegheiter.

Om oss

Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester (USHT) er ei nasjonal satsing som skal bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstenestene. Det er utviklingssenter i kvart fylke i landet. I Sogn og Fjordane er Sunnfjord kommune vertskommune for ordninga.

 

Les meir om oss her