Nyhende

 • 13.08.2021

  Vi tilbyr VIPS-basiskurs

  Nasjonal faglig retningslinje om demens slår fast at tenestene til personar med demens skal vere personsentrerte. I det ligg at tenestene tar omsyn til korleis personen opplever sin situasjon, og legge til rette omsorg og behandling ut frå dette.
 • 21.06.2021

  Ny temaside for " Leve heile livet"

  Utviklingsenteret nasjonalt har laga ei temaside for "Leve heile livet". Målet med temasida er å støtte kommunane i arbeidet med Leve hele livet-reformen.
 • 21.06.2021

  Opptak og presentasjonar frå andre samling i "Gode pasientforløp"

  Samlingen hadde oppstart på årets Kva er viktig for deg?-dag og startet derfor med et Kva er viktig for deg?-webinar.
 • 01.06.2021

  Nytt frå Leve heile livet- juni 2021

  Her er nyhetsbrevet for Leve heile livet-arbeidet i Vestland, utarbeidd av Statsforvaltaren i Vestland, KS, USTH, Vestland fylkeskommune og fylkeseldrerådet i Vestland. I nyhetsbrevet finn de informasjon om korleis det regionale støtteapparatet følgjer opp kommunane, og anna relevant informasjon i Leve heile livet-arbeidet. Vi håpar at de finn informasjonen interessant! Nyhetsbrev frå Leve heile livet

Om oss

Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester (USHT) er ei nasjonal satsing som skal bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstenestene. Det er utviklingssenter i kvart fylke i landet. I Sogn og Fjordane er Sunnfjord kommune vertskommune for ordninga.

 

Les meir om oss her