Nyhende

 • 22.12.2020

  God jul!

  Vi i USHT Vestland (Sogn og Fjordane) takkar for mykje godt samarbeid i annleis året 2020. Vi ønskjer alle ei god og fredeleg jul.
 • 14.12.2020

  Kommunane og dei tilsette innan helse og omsorg har vist seg omstillingsdyktige under koronapandemien.

  USHT Vestland (Sogn og Fjordane) og Senter for omsorgsforskning har i ein kronikk i Kommunal rapport omtalt kommunane si gode omstillingsevne under pandemien, og at pandemien har ført til redusert tilbod til enkelte pasientgrupper.
 • 03.12.2020

  Demensdagane 2020

  Demensdagane 2020 bydde på eit spennande digitalt program, med lansering av ny Demensplan 2025 og demenskart, samt ny handbok for utredning av demens og handbok for dagaktivitets tilbod til heimebuande personar med demens. Konferansen fokusert også på erfaringar og utfordringar i demensomsorga i møte med Covid- 19 pandemien.
 • 19.11.2020 Åse Vaag (f.v.), Ola Teigen, Jorunn Bakke Nydal, Norunn Stavø og Lars Sponheim.

  "Leve heile livet"- prisen til Kinn kommune

  Helse- og omsorgsdepartementet har tildelt Kinn kommune årets "Leve heile livet"-pris. Prisen vart delt ut av helse- og omsorgsminister Bent Høie under "Leve heile livet"-konferansen onsdag 18. november.

Om oss

Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester (USHT) er ei nasjonal satsing som skal bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstenestene. Det er utviklingssenter i kvart fylke i landet. I Sogn og Fjordane er Sunnfjord kommune vertskommune for ordninga.

 

Les meir om oss her