Nyhende

 • 25.03.2021

  Samling i Fagnettverket eldremedisin/eldreomsorg 25.mars

  Tema var ASPD - Adferdsforstyrringar og psykiske symptom ved demens. Thale Kinne Rønqvist, spesialist i nevrologi og eldrepsykologi, delte av sin kunnskap og erfaring på området. Engasjerande, lærerikt og til ettertanke.
 • 22.03.2021

  Rettleiing for Gode pasientforløp

  Vi har laga ein plan for møtepunkt og rettleiing mellom samlingane i Gode pasientforløp. Kommunane er delt i grupper regionsvis. De finn dato og meir informasjon i tabellen under. Set av tidspunkta, så kjem vi med meir informasjon om pålogging og program for dagen når det nærmar seg.
 • 18.03.2021

  Podkast om leiing av kvalitet og tryggleik i kommune helsetenesta

  «SAFE-LEAD podden» er ein podkastserie om leiing av kvalitet og tryggleik i kommunehelsetenesta.
 • 08.03.2021

  Vi er i gang!

  Vi har saman med team frå kommunane og Helse Førde hatt to spennande og lærerike dagar med "Gode pasientforløp". Anders Grimsmo, FHI og KS har gitt oss ei god innføring i dei to hovudintervensjonane med gode pasientforløp:Heilheitleg pasientforløp og retningsendringa med "Kva er viktig for deg?"

Om oss

Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester (USHT) er ei nasjonal satsing som skal bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstenestene. Det er utviklingssenter i kvart fylke i landet. I Sogn og Fjordane er Sunnfjord kommune vertskommune for ordninga.

 

Les meir om oss her