Nyhende

 • 01.11.2021

  Mitt livs ABC - fagseminar 2, 27.10.21

  27.10 ble det arrangert fagseminar - temaet for dagen var tvang.
 • 01.11.2021

  Kompetansesatsing innan demens

  Demens er ei sentral utfordring i helsesektoren. I dag har over 100 000 menneske i Noreg demens, og truleg vil talet doblast dei neste tjue åra. For å møta utfordringa trengst kunnskap. Lokale krefter i Sunnfjord har skapt eit samarbeid for å auka kompetansen innan eldremedisin i vår region.
 • 25.10.2021

  Samling for USHT frå heile Vestlandet

  21.10 vart det arrangert ein USHT samling i Haugesund. Slike møte blir arrangerte ein gong i året, og denne gongen vart vi inviterte av Utviklingssenteret i Helse Fonna.
 • 06.10.2021

  Leve heile livet - då trengs etisk refleksjon

  Leve heile livet reforma er eit viktig satsingsområde for oss i Utviklingssenteret for sjukeheim og heimeteneste. Reforma handlar om dei grunnleggande tinga: fellesskap, aktivitet, mat, helsehjelp og samanheng i tenestene.

Om oss

Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester (USHT) er ei nasjonal satsing som skal bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstenestene. Det er utviklingssenter i kvart fylke i landet. I Sogn og Fjordane er Sunnfjord kommune vertskommune for ordninga.

 

Les meir om oss her