NVPsamling

 

Helsedirektoratet arrangerte samling for nye prosjekt i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet 2. - 3.  april.

 

 

GettyImages-1047537292

Oversikt over vårens aktivitetar i ABC-opplæringa.

Overordna tema i Fagnettverket eldremedisin/eldreomsorg i 2019 er demens, med hovudfokus på heimebuande og deira pårørande. På fagdagen 11.april har vi innlegg og samtalar rundt ulike demensdiagnosar, kva dei ulike testane seier oss og samarbeid mellom fastlege og demensteam. Program: sjå høgre menyfelt.

Over 150 deltakarar frå 16 kommunar deltok då USHT Sogn og Fjordane arrangerte oppstart av opplæringspakken: Velferdsteknologiens ABC.

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete

VtekABC

 

Opplæringspakken Velferdsteknologiens ABC er utarbeidd av SINTEF og Høgskolen i Sørøst-Norge, på oppdrag frå KS og Helsedirektoratet. Utviklingssentra har i sitt oppdrag å bidra til utrulling av ABC-en.

I 2015 deltok 4 kommunar i fylket i piloteringa av ABCèn, og våren 2018 starta 11 kommunar på opplæringspakken.
 

Utviklingssenteret er no klar med nytt oppstartseminar for våren 2019.

I løpet av tre dagar har vi vore innom tre stadar i fylket. Prosessveiledere frå PA Consulting har losa 82 deltakarar frå 20 kommunar, representantar frå Fylkeseldrerådet, Brukarutvalet i Sogn og Fjordane, Kunnskapsparken Sogn og Fjordane og Alarmsentralen gjennom metodikken i "Veikart for tjenesteinnovasjon".


Velferdsteknologi i kommunane 1


Som avsluttning av fase 5 i Fylkesprosjektet i velferdsteknologi inviterer vi kommunane til regionale seminar.

 

16. januar, kl. 09:30 - 15:00   Stryn, Stryn kulturhus

17. januar, kl. 09:30 - 15:00  Lærdal, Kulturhuset (Villakssenteret)

18. januar, kl. 09:30 - 15:00  Høyanger, Øren Hotell

 

 

 

I fase 5 skal ein gjennom erfaringsdeling mellom fylkesprosjektet og det nasjonale spreiingsprosjektet vidareføre arbeidet med informasjon og tilrådingar som vil bli spreidd til alle kommunane i fylket. Ivareta samarbeidsstrukturen i ny region.  Alle skal med.

 

 

Med bakgrunn i det mangeårige arbeidet rundt dagaktivitetstilbod til personar med demens, publiserer vi ein artikkel i siste utgave av "Tidsskriftet aldring og helse".

Fredag 14.desember-18 vart det arrangert workshop for dei lokale prosjektgruppene og leiarar innan spreiingsprosjektet i velferdsteknologi.
 

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete