I løpet av tre dagar har vi vore innom tre stadar i fylket. Prosessveiledere frå PA Consulting har losa 82 deltakarar frå 20 kommunar, representantar frå Fylkeseldrerådet, Brukarutvalet i Sogn og Fjordane, Kunnskapsparken Sogn og Fjordane og Alarmsentralen gjennom metodikken i "Veikart for tjenesteinnovasjon".


Velferdsteknologi i kommunane 1


Som avsluttning av fase 5 i Fylkesprosjektet i velferdsteknologi inviterer vi kommunane til regionale seminar.

 

16. januar, kl. 09:30 - 15:00   Stryn, Stryn kulturhus

17. januar, kl. 09:30 - 15:00  Lærdal, Kulturhuset (Villakssenteret)

18. januar, kl. 09:30 - 15:00  Høyanger, Øren Hotell

 

 

 

I fase 5 skal ein gjennom erfaringsdeling mellom fylkesprosjektet og det nasjonale spreiingsprosjektet vidareføre arbeidet med informasjon og tilrådingar som vil bli spreidd til alle kommunane i fylket. Ivareta samarbeidsstrukturen i ny region.  Alle skal med.

 

 

Med bakgrunn i det mangeårige arbeidet rundt dagaktivitetstilbod til personar med demens, publiserer vi ein artikkel i siste utgave av "Tidsskriftet aldring og helse".

VtekABC

 

Opplæringspakken Velferdsteknologiens ABC er utarbeidd av SINTEF og Høgskolen i Sørøst-Norge, på oppdrag frå KS og Helsedirektoratet. Utviklingssentra har i sitt oppdrag å bidra til utrulling av ABC-en.

I 2015 deltok 4 kommunar i fylket i piloteringa av ABCèn, og våren 2018 starta 11 kommunar på opplæringspakken.
 

Utviklingssenteret er no klar med nytt oppstartseminar for våren 2019.

Fredag 14.desember-18 vart det arrangert workshop for dei lokale prosjektgruppene og leiarar innan spreiingsprosjektet i velferdsteknologi.
 

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete


Utviklingssenteret arrangerer andre læringsnettverk i leiing av pasienttryggleik. Læringsnettverket går over sju månader med tre samlingar og videomøter mellom samlingane. Læringsnettverket har fokus på at deltakarane skal innføre tavlemøte i eigen praksis i løpet av denne perioden.

Torsdag 8. november starta 21 tillsette ved Gloppen kommune opp med ABC Psykiske sykdommer i eldre år.

Onsdag 7. november arrangerte USHT Sogn og Fjordane oppstartseminar i Eldreomsorgas ABC i Askvoll.

Samhandlingskonferansen 2019 i Sogn og Fjordane går av stabelen 3. og 4. april 2019 på Skei i Jølster.