USHT

Nyhende

Nasjonal faglig retningslinje om demens slår fast at tenestene til personar med demens skal vere personsentrerte. I det ligg at tenestene tar omsyn til korleis personen opplever sin situasjon, og legge til rette omsorg og behandling ut frå dette.

Utviklingsenteret nasjonalt har laga ei temaside for "Leve heile livet". Målet med temasida er å støtte kommunane i arbeidet med Leve hele livet-reformen.

Samlingen hadde oppstart på årets Kva er viktig for deg?-dag og startet derfor med et Kva er viktig for deg?-webinar.

Her er nyhetsbrevet for Leve heile livet-arbeidet i  Vestland, utarbeidd av Statsforvaltaren i Vestland, KS, USTH, Vestland fylkeskommune og fylkeseldrerådet i Vestland.

I nyhetsbrevet finn de informasjon om korleis det regionale støtteapparatet følgjer opp kommunane, og anna relevant informasjon i Leve heile livet-arbeidet. Vi håpar at de finn informasjonen interessant!

Nyhetsbrev frå Leve heile livet

I 2021 arrangeres Kva er viktig for deg?-dagen onsdag 9. juni. Satsinga Gode pasientforløp står bak  initiativet for å synliggjere en viktig retningsendring i helsevesenet.

Bli med på webinar om Kva er viktig for deg? kl 9.00 , 9.juni

Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet i Vestland hadde 29. april  webinar og podkastlansering. Webinaret tar opp tema som ernæring, matkvalitet, matens betydning – både for dei som bur heime og dei som bur på institusjon, førebyggjande heimebesøk og teknologiske moglegheiter.

Vi har oppsummert USHT sine aktivitetar og prioriteringar i 2020, og utarbeidd handlingsplan for 2021. Du kan lese dei her:

Tema var ASPD - Adferdsforstyrringar og psykiske symptom ved demens. Thale Kinne Rønqvist, spesialist i nevrologi og eldrepsykologi, delte av sin kunnskap og erfaring på området. Engasjerande, lærerikt og til ettertanke.

 

Vi har laga ein plan for møtepunkt og rettleiing mellom samlingane i Gode pasientforløp. Kommunane er delt i grupper regionsvis. De finn dato og meir informasjon i tabellen under. Set av tidspunkta, så kjem vi med meir informasjon om pålogging og program for dagen når det nærmar seg.

«SAFE-LEAD podden» er ein podkastserie om leiing av kvalitet og tryggleik i kommunehelsetenesta.