Temadag med TØRN-prosjektet

logo fra Tørn prosjektet - Klikk for stort bilete KS

Korleis møte framtida i helse- og omsorgstenesta?

Vi inviterer til ei fellessamling for deltakarar i Nettverk for leiing og kvalitet i sjukeheimar og kommunalsjefar med KS og TØRN-prosjektet den 15. september på Thon Hotel i Førde.

Tema for dagen:
•    Velkommen, og kort om bakgrunnen for tema v/USHT
•    Om ny organisering av arbeidet og arbeidstida– slik jobbar KS med   dette v/ Berit Sund (Tørn)
•    Ny oppgavedeling v/ Hanne Mensner Lerstang (Tørn) 
•    Frå ord til handling: Ny organisering av arbeidstida, v/ Merethe Taang (Tørn)
•    Erfaringar frå kommunar som er med i TØRN
•    Korleis komme i gang? Er der nokre suksessfaktorar?

Meir informasjon om TØRN-prosjektet 

Førebels program for dagen:

Program 15 09 23 Temadag med TØRN-prosjektet

Pris pr pers: 590 kr (dekker dagpakke på hotel og  lunsj)

Påmeldingsfrist 25. august

Påmelding er bindane.

Påmelding: