USHT

Nyhende

Utviklingsenteret nasjonalt har laga ei temaside for "Leve heile livet". Målet med temasida er å støtte kommunane i arbeidet med Leve hele livet-reformen.

Samlingen hadde oppstart på årets Kva er viktig for deg?-dag og startet derfor med et Kva er viktig for deg?-webinar.

Her er nyhetsbrevet for Leve heile livet-arbeidet i  Vestland, utarbeidd av Statsforvaltaren i Vestland, KS, USTH, Vestland fylkeskommune og fylkeseldrerådet i Vestland.

I nyhetsbrevet finn de informasjon om korleis det regionale støtteapparatet følgjer opp kommunane, og anna relevant informasjon i Leve heile livet-arbeidet. Vi håpar at de finn informasjonen interessant!

Nyhetsbrev frå Leve heile livet

I 2021 arrangeres Kva er viktig for deg?-dagen onsdag 9. juni. Satsinga Gode pasientforløp står bak  initiativet for å synliggjere en viktig retningsendring i helsevesenet.

Bli med på webinar om Kva er viktig for deg? kl 9.00 , 9.juni

Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet i Vestland hadde 29. april  webinar og podkastlansering. Webinaret tar opp tema som ernæring, matkvalitet, matens betydning – både for dei som bur heime og dei som bur på institusjon, førebyggjande heimebesøk og teknologiske moglegheiter.

Tema var ASPD - Adferdsforstyrringar og psykiske symptom ved demens. Thale Kinne Rønqvist, spesialist i nevrologi og eldrepsykologi, delte av sin kunnskap og erfaring på området. Engasjerande, lærerikt og til ettertanke.

USHT har ansvar for rettleiing av teama mellom samlingane. Kommunane er delt i grupper regionsvis. Det vart laga ein plan for møtepunkt og rettleiing i 2021. Vidare er oppfølginga etter behov i den enkelte kommune, og ei ekstra lokal dagssamling i mai 2022.

«SAFE-LEAD podden» er ein podkastserie om leiing av kvalitet og tryggleik i kommunehelsetenesta.

 

Vi har saman med team frå kommunane og Helse Førde hatt to spennande og lærerike dagar med "Gode pasientforløp". Anders Grimsmo, FHI og KS har gitt oss ei god innføring i  dei to hovudintervensjonane med gode pasientforløp:

Heilheitleg pasientforløp og  retningsendringa med "Kva er viktig for deg?"   

    

Endeleg er det kommunane i tidlegare Sogn og Fjordane og Helse Førde sin tur å vere med i læringsnettverket "Gode pasientforløp".