Personsentrert praksisutvikling

 

Hva er personsentrert praksisutvikling?

Personsentrert praksisutvikling (PP) handler om å skape felles verdier, holdninger og å utforme en felles visjon med konkrete mål for utvikling og forbedring på arbeidsplassen. Fremgangsmåten i PP skal bidra til at de ansatte medvirker og får eierforhold til endringsarbeid som igangsettes. Hensikten er å skape bærekraftige helse- og omsorgstjenester.

Primær målgruppe er ansatte i helse- og omsorgstjenestene som har ansvar for å fasilitere endringsprosesser. Ledelsen har et særlig ansvar i arbeidet med å forankre og følge endringsprosessen.

Nettressursen er bygd opp i tre hoveddeler:

 Introduksjon til metodenOmtaler faser i PP og fasiliteringsrollen 

 Metoder og verktøySamling av relevante metoder, maler, verktøy og erfaringsdeling. 

 BakgrunnInformasjon om teoretisk grunnlag, målsetning og arbeidsgruppen