Metoder og verktøy

I metodebanken ligger oppskrifter på relevante metoder, verktøy og aktiviteter. Vedlagt er også våre erfaringer, som gir ytterligere innsikt i hvordan metoder er anvendt og hvordan en på best mulig måte kan inkludere deltakerene.

Kreative «verktøy» og læring

Kreativitet brukes som bevisst strategi for å involvere personer til å uttrykke holdninger og verdier som de ikke alltid er bevisst. Flere av øvelsene som presenteres kombinerer derfor kreative ‘gjøre’- innslag med mer tradisjonelle ‘snakke- og tenke’ aktiviteter. Vår erfaring er at kreativitet og fantasi involverer og engasjerer når en arbeider med utviklingsarbeid.  Det er likevel viktig å erkjenne at kreative metoder ikke er like populært hos alle. Noen synes det er befriende når de får bruke sine kreative og skapende sider, mens andre opplever det som unaturlig. Dette er vanlige reaksjoner på nye måter å lære på, som det bør tas hensyn til.

Bevisstgjøring av holdniger og verdier

 

 

SAMARBEID OM FELLES VISJON & MÅL

 

 

   Prosess og resultat evaluering

 

Oppfølging og handlingsplan

Eksempler på bruk