USHT

Metoder og verktøy

Metoder og verktøy

Under arbeid

Her i metodebanken ligger oppskrifter på relevante metoder, verktøy og aktiviteter. Vedlagt er også våre erfaringer, som gir innsikt i hvordan en kan inkludere deltakere i eierskapet. Dette er den samme kompetansen som er nødvendig for å gi personsentrert omsorg og reell medvirkning i det daglige tjenestetilbudet og forbedring av dette.

Kreative «verktøy» og læring

Kreativitet brukes som en bevisst strategi for å involvere personer til å uttrykke holdninger og verdier som de ikke alltid er bevisst. Flere av øvelsene som presenteres i metodebanken kombinerer derfor kreative ‘gjøre’- innslag med mer tradisjonelle ‘snakke- og tenke’ aktiviteter. Vår erfaring er at kreativitet og fantasi involverer og engasjerer medarbeidere når en arbeider med å utvikle en felles visjon og mål for sin praksis.  Det er likevel viktig å erkjenne at kreative metoder ikke er like populært hos alle. Noen synes det er befriende når de får bruke sine kreative og skapende sider, mens andre opplever det som unaturlig. Dette er vanlige og naturlige reaksjoner på nye måter å lære på og som det må ta hensyn til.

Bevisstgjøring av holdnigner og verdier

 

 

 

SAMARBEID OM FELLES VISJON & MÅL

 

   Prosess og resultat evaluering

 

 
 

 
 

 

 

Oppfølging og handlingsplan