USHT

Reflekterende tur

Reflekterende tur

Under arbeid

HVA?

Hensikten med denne aktiviteten er å hjelpe deltakerne til å identifisere ting de verdsetter og som er virkelig viktig for dem i den jobben de gjør. Ideen er at de skal gå en stille tur for seg selv eller sammen med en annen. De skal ikke stoppe for å snakke med noen underveis. Helst i naturen, men hvis vær og føreforhold gjør det vanskelig kan det også fungere å vandre rundt inne i større bygg. Hensikten er uansett å være oppmerksomt tilstede i omgivelsene.

Du vil trenge: 

 • Tid: 20 min viss de går alene, 30 min dersom de går sammen med en annen 

 • En kopi av instruksjonen 

 • Penn og en liten notisbok/papir til å ha med i lomma 

 

HVORDAN?

Når du har bestemt deg for hvor du vil gå, stopp opp, trekk pusten noen gangar og slepp taket i det du måtte tenke på. Du kan gjøre denne refleksjonsturen ved å se deg rundt, som om du aldri har sett disse omgivelsene før. Mens du går, legg merke til hva du virkelig legger merke til, hva fanger din oppmerksomhet, hva føler du, og skriv dette ned (et ord, uttrykk, bilde) eller lag ei grovskisse. Det trenger ikke være noen som helst grunn for hva du noterer ned. Det viktige er at det er akkurat dette som fikk din oppmerksomhet. Det er disse notatene som ofte viser hva vi verdsetter, og det selv om vi ikke var klar over selv.

Etter 10-15 minutter, bruk tid til å reflektere enten alene, eller med den du har gått sammen med, over ord og bilder som eventuelt kom fram i tankene dine. Du kan stille følgende spørsmål: 

 • Hva er det ved det jeg/du har lagt merke til som har en verdi for den jobben jeg gjør? 

 • Hvilke følelser kjenner jeg/du? 

 • Hva forestillinger kommer opp rundt disse tingene? 

 • Sier de noe om: mine/dine verdier knytt til arbeidet og møtet med andre, og hvordan vi ønsker å bli møtt?  

 • Hva er det som egentlig er viktig? 

Notere ned det som kommer fram av innsikt rundt egne verdier, og tenk videre på hva de kanskje kan bety i arbeidet og møte med mennesker. Dersom de skal delta i videre arbeid med verdier og holdninger i gruppe/kollega, så kan dette være en forberedende aktivitet til det. 

VÅRE ERFARINGER

Vi har brukt denne aktiviteten i ulike sammenhenger og har sett at den fungerer bra som: 

 • En måte å komme videre i skriveprosesser, diskusjoner (løse opp, få nye ideer/innspill), gi assosiasjoner 

 • «Time-out», avbrekk i dagsseminarer 

 • Første del av evaluering etter workshop og dagsseminarer 

Vår framgangsmåte har da vært: 

 • Gå to og to 

 • 10 min: Uten å snakke. Bruk sansene: se, hør, lukt, kjenn  

 • 10 min: Fortell hverandre hva dere har lagt merke til. Beskrivende, ikke tolke/analysere

 • I plenum (dersom det er en gruppe): Ta en runde – reflekter over hva de la merke til, hvilken betydning har det i denne sammenhengen osv 

 • Eller: De som gikk sammen lager et felles kreativt uttrykk (tegne, collage, dikt) på et A 3 ark, eller dramatisere for å sammenfatte essensen av gruppens innsikter. Presentere /dele med hverandre