Reflekterende tur

Ideen bak reflekterende tur er at deltakerne går en stille tur for seg selv eller sammen med en annen. De skal være oppmerksomme og tilstede i omgivelsene, og ikke stoppe for å snakke med noen underveis. Gå helst i naturen, men det kan også fungere å gå inne i større bygg. Hensikten er å hjelpe deltakerne til å identifisere ting de verdsetter og som er viktig for dem i den jobben de gjør.

 

bilde av to damer som går tur i en park - Klikk for stort bilete

 

Du trenger: 

Penn og papir 

Fremgangsmåte

Tid: 20 min dersom deltakerene går alene, 30 min dersom flere går sammen (2-3 stk.)  

Be deltakerne om å trekke pusten og nullstille seg før de går. Mens de går skal de se seg rundt, som om de aldri har sett disse omgivelsene før. Hva legger de merke til, hva hører de, lukter de, føler de. Underveis kan de skrive ned eller lage en grovskisse. Det er viktig at deltakerene ikke tolker eller forklarer det som fanger oppmerksomheten deres. Tanken er at disse beskrivelsene sier noe om hva de verdsetter. De bruker ca 10 min på denne delen av turen.

De siste 10-15 min skal deltakerene reflekterer over ord og bilder som kom fram i tankane mens de gikk, enten alene eller sammen med den de går med. De kan stille seg følgende spørsmål:

  • Hva er det ved det jeg/du har lagt merke til som har en verdi for den jobben jeg/du gjør?
  • Hvilke følelser kjenner jeg/du?
  • Hva forestillinger kommer opp rundt disse tingene?
  • Sier de noe om: mine/dine verdier knytt til arbeidet og møtet med andre, og hvordan vi ønsker å bli møtt? 
  • Hva er det som egentlig er viktig?

Deltakerne noterer ned det som kommer fram av innsikt rundt egne verdier. Dette kan være en forberende aktivitet til arbeid med holdninger og verdier.

Våre erfaringer

Vi har brukt denne aktiviteten i ulike sammenhenger og har sett at den fungerer bra som:

  • En måte å komme videre i skriveprosesser, diskusjoner (gir assosiasjoner, løser opp, få frem nye ideer/innspill)
  • «Time-out», avbrekk i lengre møter/seminarer
  • Første del av evaluering etter workshop og dagsseminarer

Vi har gjerne kombinert det med en samling i plenum etter turen:

  • Ta en runde, reflektere over hva de la merke til, hvilken betydning har det i denne sammenhengen osv.
  • Eller: Lage et kreativt uttrykk, dramatisere osv, og dele med hverandre.

Bakgrunn Informasjon om teoretisk grunnlag, målsetning og arbeidsgruppen

 Metoder og verktøy Samling av relevante metoder, maler, verktøy og erfaringsdeling. 

 Tilbake  Til landingssiden