USHT

Ta med en ting – refleksjon over egne verdier og holdninger

Ta med en ting – refleksjon over egne verdier og holdninger

Under arbeid

HVA?

Aktiviteten skal hjelpe deltakerne til å uttrykke sine verdier i forhold til det arbeidet de gjør. Aktiviteten kan brukes som hjelp til individuell refleksjon over hva som er viktig for dem i deres arbeid, hvordan de opplever arbeidet og hva de tenker om hvordan ens utøvelse erfares av kollegaer og tjenestemottakere. 

Du vil trenge: 

 • Tid: 30 min (gruppe på 10-12 deltakere)

 • Et rom dere kan være uforstyrret

 • Stoler i en ring

 

​​​​​​

HVORDAN? 

Fasilitator ber alle deltakerne ta med en ting hjemmefra eller fra jobb som kan være et bilde på eller symbolisere noe som er viktig for dem. Å velge «tingen» skal være en morsom og spontan aktivitet, så be de om å ikke «dvele» for mye, men stole på instinktet og ta med det første som faller dem inn. Deltakerne sitter på stoler i en ring. Fasilitator spør om noen vil starte, eller har avtalt på forhånd med en som gjerne har gjort det før eller er med å fasilitatorteamet.  

Fasilitator styrer en runde der alle etter tur viser det de har tatt med, og sier noe kort om:

 • Hva liker jeg med denne tingen, og hvorfor? 

 • Symboliserer eller representerer den noe som jeg verdsetter? 

 • Hva sier denne tingen om mennesker? 

 • Sier den meg noe om hva jeg verdsetter ved arbeidet jeg gir eller tjenesten jeg mottar? 

 • Hva er målet med arbeidet jeg gjør eller tjenesten jeg mottar? 

Tid: 30 min (gruppe på 10-12 deltakere)


VÅRE ERFARINGER

Vi har erfaring med å bruke denne aktiviteten som «Bli-kjent øvelse» ved oppstart av kurs ol.: 

 • Be alle ta med en ting som symboliserer noe viktig om deg som person 

 • Under presentasjon/runden: Hvorfor har du tatt med deg denne/dette, og relatere det til arbeidet ditt 

 • Alternativ: Fortell noe om deg selv som du vil kollegaene skal vite om deg, men som ikke nødvendigvis er logisk/som følge av det du jobbar med daglig. Et utgangspunkt/tips kan være: «Det er viktig/fint for meg at dere vet dette om meg».