Enkel evaluering

Hensikten med denne måten å fasilitere en evaluering, er å hjelpe deltakerne med å identifisere og sette ord på det de allerede vet/har erfart. Samtidig bidrar det til å få frem deres innsikt i og erfaringer med måling av kvalitet og evaluering av utviklingsarbeid.  Evaluering er for å vite om noe har virket etter hensikten og faktisk ført til forbedringer.

Du trenger:

  • Penn og post-it lapper
  • Flip-over

Fremgangsmåte

Tid: 30-45 minutter; 

Finn et egnet rom, plasser stolene i en sirkel og skriv opp følgende spørsmål på et flippover-ark:

  • Hva er fokuset for målingen eller evalueringen? 
  • Er det sammenheng mellom målingen/evalueringen og visjonen? 
  • Hvilke fakta eller data er samlet inn? 
  • Hvorfor samlet vi inn nettopp disse dataene? 
  • Hvem har samlet inn dataene? 
  • Hvordan ble dataene samlet inn? 
  • Hva fortalte målingen/evalueringen deg? 
  • Hvordan var alle interessenter involvert? 

Fasilitator introduserer formålet med aktiviteten og fremgangsmåten. Be deretter deltakerne velge et aktuelt tema/utviklingsarbeid og identifisere måtene det evalueres på, og hvem som evaluerer.

Fasilitator leser opp spørsmålene med ett minutts mellomrom slik at deltakerne får tid til å tenke på svaret (10 min.). Be dem deretter skrive svarene på post-it lapper og feste de under de aktuelle spørsmålene på flip-over arket. Vær oppmerksom på at det kan være noen som trenger støtte på grunn av språk- eller leseferdighetsproblemer.

Inviter så deltakerne til å dele ideer og reflektere sammen over spørsmålene. Hvis det er tid kan en finne ut hvilke spørsmål som er mest viktig for dem å svare ut, og hva de trenger å vite for å komme med tiltak.

Lag en oversikt over spørsmålene og eventuelle tiltak. Disse skal formidles videre til den eller de som er ansvarlig for å koordinere evalueringen. Ta med annen relevant informasjon som tidspunkt for aktiviteten og hvem som var ansvarlig for gjennomføringen. Spørsmålene (og tiltak) vil sannsynligvis være nyttige for å avgjøre hvordan interessenter i avdelingen kan forberede seg til å samle og analysere innspillene som er kommet.

Hvis det er andre interessenter i avdelingen som ønsker å delta i aktiviteten, men ikke har anledning, kan de reflektere over spørsmålene på egen hånd eller sammen med en kollega.  Deres innspill blir lagt til det som allerede er samlet inn.

   

foto av fire som sitter rundt et bord i kontorlandskap - Klikk for stort bilete

 

Bakgrunn Informasjon om teoretisk grunnlag, målsetning og arbeidsgruppen

 Metoder og verktøy Samling av relevante metoder, maler, verktøy og erfaringsdeling. 

 Tilbake  Til landingssiden