USHT

Enkel evaluering

Enkel evaluering

Under arbeid

HVA?

Formålet med denne korte aktiviteten er å hjelpe deltakerne (teammedlemmer, pasienter, beboere, familier, frivillige og kliniskere eller teamledere) til å identifisere og samle det som den enkelte allerede vet, deres ideer og opplevelser. Det vil også bidra til å få fram deres innsikt i og erfaringer med måling av kvalitet og evaluering i avdelingen, og til å identifisere egne spørsmål rundt dette. 

Du vil trenge: 

 • Tid: 30-45 minutter;  
 • En fasilitator 
 • Et rom med stoler i en sirkel  
 • Flippover og penner  
 • Post-it lappar 

 

HVORDAN?  

Forberedelse av viktige aktiviteter - skriv opp følgende spørsmål på et flippover-ark: 

 • Hva er fokuset for målingen eller evalueringen?  
 • Hvordan er sammenhengen mellom målingen/evalueringen og visjonen?  
 • Hvilke fakta eller data er samlet inn?  
 • Hvorfor skulle dette beviset eller dataene samles inn?  
 • Hvem har samlet bevisene eller dataene?  
 • Hvordan ble bevis / data samlet inn?  
 • Hva fortalte målingen / evalueringen deg?  
 • Hvordan var alle interessenter / personer involvert?  

Introduser formålet med aktiviteten og forklare at dette vil være en rolig samling for deltakerne til å tenke på hva de allerede vet om måling og evaluering i avdelingen. Inviter deretter deltakerne til å velge et aktuelt tema/utviklingsarbeid som påvirker dem for øyeblikket. Be dem identifisere de viktigste måtene det evalueres på, og hvem som gjør evalueringen. La deltakerne få vite at du vil lede dem gjennom aktiviteten ved å lese spørsmålene på flippover-arket, gi dem tid mellom hvert spørsmål for å tenke på svaret, og notere ned dersom de ønsker det. 

Les opp spørsmålene med ett minutts mellomrom (10 min.). Be deretter deltakerne om å identifisere selv hva de vet om emnet og de viktigste spørsmålene de har om måling og evaluering. Be dem om å skrive disse spørsmålene på post-it lapper. Inviter hver og en til å feste notatene sine på flippover-arket, vær oppmerksom på at det kan være noen som trenger støtte på grunn av språk- eller leseferdighetsproblemer.  

Inviter deltakerne til å reflektere over spørsmålene sammen og dele ideer de har som svar på dem. Hvis du har 45 minutter til denne aktiviteten kan det også hjelpe dem med å finne ut hvilke spørsmål som er det viktigste for å ta opp, samt hva en trenger å vite for å komme med tiltaktspunkter.

Lag en oversikt over deltakernes spørsmål (og tiltakspunkter hvis du har hatt tid til det). Etter å ha fått tillatelse fra deltakerne, gi dem til den eller de som er ansvarlig for å koordinere evalueringen. Ta med annen relevant informasjon som tidspunkt for aktiviteten og hvem som var ansvarlig for gjennomføringen. Spørsmålene (og tiltakspunktene) vil sannsynligvis være nyttige for å avgjøre hvordan interessenter i avdelingen kan forberede seg til å samle og analysere innspillene som er kommet. 

 

Hvis det er andre interessenter i avdelingen som ønsker å delta i aktiviteten, men ikke har anledning, kan du gi dem dette instruksjonsarket. De kan reflektere over spørsmålene på egen hånd, eller de kan gjøre det sammen med en kollega.  Du kan også invitere dem til å gi deg spørsmålene deres for å legge de til det som allerede er samlet inn.  Som en oppfølging av denne aktiviteten bør du vurdere å organisere diskusjonen i små grupper og målinger som tas i etterkant.  

Vår erfaring

Under arbeid