Etablere et team for praksisutvikling

Når en skal etablere et team for praksisutvikling er det viktig å få med nøkkelpersoner/interessenter som har en sentral rolle i det aktuelle arbeidet. Det kan være ansatte på avdelingen med ulik profesjonsbakgrunn (inklusive ledere), personer som er tjenestemottakere og/eller deres pårørende. Det kan også være grupper som inkluderer politikere, byråkrater og personer fra profesjonsorganisasjoner, avhengig av størrelsen på utviklingsarbeidet.

Når teamet er etablert, bør en:

 • Diskutere og bestemme teamets mandat
 • Avklare teammedlemmenes ulike roller
 • Utarbeid en visjon for teamets arbeid
 • Etablere interne teamregler, gjerne forankret i personsentrerte verdier

Sentrale oppgaver for et team:

 • Planlegge aktiviteter, koordinere, lede og evaluere
 • Følge med på motivasjon og forankring hos alle interessentene
 • Identifisere hvem som har ønskete ferdigheter, kapasitet og vilje til å delta i et slikt team
 • Se til at de som er medlemmer av teamet gjenspeiler interessentenes interesser
 • Bestemme over teamets størrelse og revurdere denne
 • Bestemme hvor ofte teamet skal møtes, når og hvor
 • Utpeke hvem som skal lede teamet og ha en koordinerende rolle
 • Identifisere hva slags ressurser teamet trenger og skaffe flere ressurser om det trengs

Teamets medlemmer kan også hav ansvar for å revidere og endre kurs i forbindelse med utviklingsarbeidet. Det er særlig viktig at alle interessentene er aktivt deltagende og slutter opp om de endringer som en enes om.

 

hender som legger puslespill foto - Klikk for stort bilete

 

Våre erfaringer

Vi ser at denne tilnærmingen er et godt supplement til andre metoder i arbeid med å etablere team og enes om teamets oppgaver. Særlig gjelder dette forankringen i personsentrerte verdier og visjon for teamets arbeid.

 

Bakgrunn Informasjon om teoretisk grunnlag, målsetning og arbeidsgruppen

 Metoder og verktøy Samling av relevante metoder, maler, verktøy og erfaringsdeling. 

 Tilbake  Til landingssiden