USHT

Oppfølging og handlingsplan

Oppfølging og handlingsplan

Under arbeid

Å klargjøre verdier og holdninger, og skape felles visjon er avgjørende prosesser i personsentrert praksisutvikling. En kommer så til et punkt der det er nødvendig med en handlingsplan for å organisere den faktiske implementeringen, læringen og det pågående evalueringsarbeidet. Handlingsplanen er et praktisk verktøy eller guide med en oversikt over aktiviteter som må gjennomføres for å nå mål og visjoner på en planlagt og systematisk måte.

Det finnes mange gode beskrivelser av handlingsplaner og verktøy som kan brukes. Omfanget og kompleksiteten av utviklingsarbeidet vil være styrende for kva som er hensiktsmessig å bruke. Mange virksomheter har sine egne maler som de bruker til dette. Vi har erfaringer fra ulike modeller, og viser gjerne til Forbedringsguiden (Plan for implementering), Veikart for tjenesteinnovasjon (Planleggingsverktøy). Planen bør vise fremdriften i prosessen, gjerne milepæler, tidsrammer, navn på ansvarlig, nødvendige ressurser og støtte, interessenter og evaluering.