Oppfølging og handlingsplan

Å bli bevisst egne verdier og holdninger, og skape felles visjon er avgjørende prosesser i personsentrert praksisutvikling. En kommer så til et punkt der det er nødvendig å konkretisere den felles visjonen, og organisere den faktiske implementeringen, læringen og det pågående evalueringsarbeidet. En handlingsplan er et praktisk verktøy eller guide med en oversikt over aktiviteter som må gjennomføres for å nå de mål og visjoner en har samlet seg om på en planlagt og systematisk måte.

Det finnes mange gode beskrivelser av handlingsplaner og verktøy. Omfanget og kompleksiteten av utviklingsarbeidet vil være styrende for hva/hvilken som er hensiktsmessig å bruke. Mange virksomheter har sine egne maler som de bruker til dette. Vi har erfaringer med bruk av ulike modeller, og viser gjerne til Forbedringsguiden (Plan for implementering) og Veikart for tjenesteinnovasjon (Planleggingsverktøy). Planen bør synliggjøre fremdriften i prosessen, i form av milepæler, tidsrammer, navn på ansvarlig, nødvendige ressurser og støtte, interessenter og evaluering.

BakgrunnInformasjon om teoretisk grunnlag, målsetning og arbeidsgruppen

 Metoder og verktøySamling av relevante metoder, maler, verktøy og erfaringsdeling. 

 Tilbake Til landingssiden