USHT

Spørreskjema - Å utvikle en felles visjon for personsentrert omsorg

Spørreskjema - Å utvikle en felles visjon for personsentrert omsorg

Under arbeid.

HVA?

Sannsynligheten for at ansatte støtter opp om felles visjon og mål for virksomheten øker dersom det de har blitt til gjennom prosesser som har lagt til rette for samarbeid, inkludering og deltakelse. Samtidig må det være forankret i virksomhetens strategier. Leder kan legge til rette for at alle skal få anledning til å gi sine innspill ved å bruke et skjema som de kan skrive inn i.

HVORDAN?

Leder bruker dette som et ledd i oppstarten av arbeid med visjon:

  • Sender skjemaet til de deltakerne som ikke har hatt anledning å delta på andre læringsaktiviteter som arbeidsplassen har arrangert
  • Oppfordre dem til å visualisere og beskrive en ønsket fremtid, og deretter gi innspill til hva de oppfatter som muligheter og begrensninger
  • Tar stilling til og beskriver om innspillene skal besvares anonymt eller ikke, hvordan og av hvem de skal behandles, hvordan de skal deles med resten av kollegiet og benyttes i den videre prosessen

Skjema kan lastes ned her: Spørreskjema - felles visjon (DOCX, 15 kB)

Vår erfaring

Skjemaet er utarbeidet med tanke på visjonsarbeid. Vi tror at det kan være nyttig for involvering i andre prosesser, som større endring- og utviklingsarbeid i en avdeling/på en arbeidsplass.  Vi vil anbefale at skjemaet blir prøvd ut i endringsprosesser og utviklingsarbeid.