Visjon - skjema for innspill

Prosesser som legger til rette for samarbeid, inkludering og deltakelse vil øke sannsynligheten for at de ansatte støtter opp om felles visjon og mål for virksomheten. For å utvikle en felles visjon ønsker en derfor å samle personalet og ta i bruk verktøy som beskrevet under Visualisering av visjon. Det vil imidlertid ofte være noen som ikke kan delta, og de kan få anledning til å komme med sine innspill ved å bruke et skjema.

 

Fremgangsmåte

Fasilitator eller leder sørger for at de som ikke har deltatt på fellesmøter/-aktiviteter får det aktuelle skjemaet. Be dem dem visualisere og beskrive en ønsket fremtid, og deretter gi innspill til hva de oppfatter som muligheter og begrensninger.

Leder tar stilling til om innspillene skal besvares anonymt eller ikke, hvordan og av hvem de skal behandles, og hvordan de skal deles med resten av kollegiet og benyttes i den videre prosessen

Skjema kan lastes ned her: Spørreskjema - felles visjon

Vår erfaring

Skjemaet er utarbeidet med tanke på visjonsarbeid. Vi tror at det kan være nyttig for involvering også i andre prosesser, som større endring- og utviklingsarbeid på en arbeidsplass.

   

visualisering med avisutklipp - Klikk for stort bilete

Bakgrunn Informasjon om teoretisk grunnlag, målsetning og arbeidsgruppen

 Metoder og verktøy Samling av relevante metoder, maler, verktøy og erfaringsdeling. 

 Tilbake  Til landingssiden