USHT

Visualisering - drømmer og ambisjoner for en ønsket fremtid

Visualisering - drømmer og ambisjoner for en ønsket fremtid

Under arbeid

HVA?

Hensikten med denne aktiviteten er at gruppen skal utvikle felles visjon for fremtiden som kan være en guide i videre arbeid. Gruppen blir satt sammen ut fra det som er hensiktsmessig for arbeidet (kollegaer i en avdeling, et team i prosjekt-/forbedringsarbeid, brukere, pårørende, frivillige). Leder har et hovedansvar for det.

Deltakerne blir invitert til å lage et bilde, maleri eller collage som reflekterer deres visjoner og ambisjoner (eller knyttet til andre tema/problemstillinger). (se introduksjonen over). Det er basert på tanken om at det å skape noe kreativt, lage noe, kan hjelpe oss til å forstå hvordan framtiden kanskje kan se ut. Det kan også hjelpe oss til å starte å snakke om hva som må til for å realisere visjonene. Det vil bli en samtale rundt det som kommer fram. Deltakerne vil ha muligheten til å bruke kreativitet som et middel til å få synliggjort verdier som er så integrert i oss at de er vanskelige å snakke om.

HVORDAN?

Uerfaren fasilitator bør ha en liten gruppe (maks 8). 

Fasilitator med erfaring kan gjennomføre det med større gruppe (20-25). Tips: vær to; den nye sammen med den som har erfaring.

Du trenger: 

 • Tid: 1,5 time 
 • Et stort rom med bord og tilgjengelige stoler 
 • 1-2 fasilitatorer (gjerne to for 20-25 deltakere) 
 • Utstyr til tegning, maling, farget ark, div småting/ «stæsj», klistermerker o.l., lim, tape, magasin, aviser, saks. Kan òg hente inn fra naturen/ute (blomster, greiner, løv…) 
 • Flip-over/store A3-ark, papir, post-it lapper, store tusjer

 

 Aktivitet: 

 • Introduksjon og hensikt med aktiviteten (5 min) 
 • Kreativt arbeid individuelt på en rolig/stille plass (15 min) 
 • Be deltakarene om å organisere seg i små grupper, eller del de inn på forhånd. De skal dele med hverandre i gruppa: hva de har laget, betydningen av det de har laget. Gruppa noterer på flipover hovedpunktene for hver enkelt (individuelle) (15 min) 
 • Gruppene deler med hverandre (plenum)  (15 min) 
 • Om du har mer tid og vil starte en diskusjon, kan du invitere til tilbakemeldinger på arbeidene basert på følgende: « Jeg ser…», « Jeg føler…»,  «Jeg forestiller meg…». 

Ikke legg opp til/oppmuntre til diskusjon om den kunstneriske kvaliteten på arbeidet eller at deltakerne skal fortelle den som har laget det hva det betyr. 

Diskusjon i den store gruppen eller i flere små-grupper (ut fra tema/spørsmål) (45 min): 

 • Hva er deres felles visjon for arbeidet, i avdelingen? 
 • Hva er de viktigste funksjonene for fremtidens praksis/arbeid? 
 • Hvordan skal vi komme dit/bevege oss fremover til vår nye visjon? 

Oppsummer hensikten med arbeider og nye poeng, og foreslå at deltakerne vurderer hva de har lært av å bruke kreative metoder. Skisser kva som vil skje videre i prosessen/arbeidet (neste steg). 

VÅRE ERFARINGER

Aktiviteten egner seg godt til arbeid med visjon, men også til mere konkrete tema. Ta utgangspunkt i det tema/den problemstillingen som er aktuell. 

Eksempel:

 • Hva kjennetegner arbeidsplassen vår om 5 år?  
 • Hva kjennetegner avdelingen vår etter omorganiseringen? 
 • Hva forstår vi med fasilitering/fasilitatorrollen? 
 • Hvordan sikre best mulig oppslutning om utviklingsarbeidet? 

Vi arbeidet etter følgende struktur:

 1. Lage et uttrykk hver for oss (15 min) 
 2. Hver enkelt velger 2-3 ord som beskriver kjernebudskapet. Skriv på post-it lappar, ett ord på hver lapp (5 min) 
 3. Del inn i grupper (3-4 i hver). Bli enige om 3 ord. Lage felles uttrykk/poster (20 min) 
 4. Gruppene presenterer for hverandre (20 min)