Basal utgreiing av kognitiv svikt og demens

USHT Vestland (Sogn og Fjordane) inviterer til kurs i basal utgreiing av kognitiv svikt og demens i regi av Aldring og Helse.

Som eit ledd i vår satsing på systematisk oppfølging av heimebuande personar ynskjer vi å tilby eit kurs for tilsette i demens-/og hukommelsesteam, og andre som er involvert i  utgreiing av demenssjukdom i kommunehelsetenesta.

Kurset går over to dager og gir ei grunnleggende innføring i sjukdomslære, gangen i utgreiinga, verktøy brukt i basal utgreiing av kognitiv svikt og demens i kommunehelsetenesta og oppfølging etter at diagnosen er stilt.

Kurset er eit betalingskurs i regi av Nasjonalt senter for aldring og helse. På førespurnad frå dykk, ynskjer vi i å tilby kurset lokalt. Les meir om kurset her: Basal utredning av kognitiv svikt og demens - Nasjonalt senter for aldring og helse 
 

Tid / stad: 24. og 25. oktober 2023, Scandic Sunnfjord Hotell (Førde).