USHT

Arbeidsprosess og samspillregler for utviklingsarbeid

Arbeidsprosess og samspillregler for utviklingsarbeid

Under arbeid

HVA?

Etter at det er enighet om felles visjon, kan du gjøre denne aktiviteten med en samarbeidspartner /kollega  for å begynne å utforske hvordan visjonen kan omsettes til handling.  

Hensikten med denne aktiviteten er å skape felles ideer om de prosesser som kan benyttes, og som dere ønsker å bruke slik at felles verdier kan settes ut i praksis og at visjonen kan realiseres. Et eksempel er at arbeidsprosessen legges opp slik at personers synspunkt blir respektert og lyttet til uten avbrytelser. Et annet eksempel er å bli kjent med pasienter eller brukere som mennesker med unike håp, hva de liker, ikke liker, er engstelige for og forventninger. Et konkret og praktisk resultat vil være at det utformes samspillsregler for videre arbeid, f.eks. utvikling av tiltak og handlingsplan for  utviklingsarbeidet.

Du vil trenge:

 • Tid: 30 min. 
 • Et sett med assosiasjonskort 
 • Små lapper og penner
 • En omforent oppsummering av verdier og holdninger, inkludert faktorer som hemmer og fremmer 

 

HVORDAN?

Legg kortene utover gulvet, la det være stilt rundt deg og gi deg selv tid til en kort pause fra det du har holdt på med. Så velger du ett eller flere kort som fenger deg. Du trenger ikke å tenke på at du skal begrunne hvorfor du tok disse kortene (3 Min) 

Legg kortene du har valgt foran deg og se på dem en gang til. Spør deg selv disse spørsmål, og skriv ned noen notater (5 min):

 • Hva liker jeg med disse kortene, og hvorfor? 
 • Se på de oppsummerte verdiene og holdningene, så på dine kort. Symboliserer noe med kortene noe av prosessen som kan hjelpe deg til å leve opp til de vedtatte verdiene og holdningene i ditt læringsfellesskap? 
 • Hva annet sier kortene om den felles veien dere må gå sammen for å operasjonalisere visjonen?

 

Del refleksjoner med hverandre og skriv opp på en flip-over de prosessene dere enes om. Diskuter om dette er prosesser du vil forplikte deg til å samarbeide med dine kolleger om. Sjekk om det er andre fremgangsmåter som vil være viktige for dere i deres samarbeid. Hvis så, føy det til på listen. Dere har nå laget et sett av samspillsregler eller prinsipper som skal være styrende for deres samarbeid og engasjement i arbeidsfellesskapet.  

Vurder om du skal gjøre en liknende aktivitet med andre i avdelingen, kanskje med de du arbeider i team med. Den kan også være nyttig å bruke i arbeidsgrupper med personer som mottar helse- og omsorgstjenester.

Eksempel på Samspillsregler

 • Respekter hverandre som personer og kollegaer, med de potensielt ulike verdier, holdninger og synspunkt dere måtte ha
 • Lytt aktivt og ikke snakk i munnen på hverandre
 • Gi hverandre store utfordringer og stor støtte
 • Gi hverandre tilbakemelding som grunnlag for læring
 • Motta tilbakemelding uten å gå i forsvar
 • Oppretthold taushetsplikt om det dere forteller hverandre, med mindre noe annet er avtalt
 • Hvis det likevel er viktig for den videre praksisutviklingen at dere deler det som har blitt diskutert, bli enige om å anonymisere informasjonen som videreformidles (du er selvfølgelig fri til å dele dine egne personlige erfaringer med den eller de du måtte ønske)
 • Utfør de handlingene du har forpliktet deg til (gjør det du har sagt du har lovet)