Arbeidsprosess og samspillregler for utviklingsarbeid

I arbeid med å omsette en visjon til handling, blir bruk av assosiasjonskort og refleksjon anbefalt. Hensikten er at deltakerene skal enes om hvordan de kan sette felles verdier ut i praksis og realisere visjonen. I denne prosessen er det viktig at deltakerene sine synspunkt blir respektert og lyttet til uten avbrytelser, og at det utformes samspillsregler for videre arbeid.

Du trenger:

 • Kort med ulike bilder, som f.eks postkort, gratulasjonskort eller pakker med assosiasjonskort. Samhandlingskort/EVOKEcards (som er den engelske betegnelsen) finnes i mange varianter og kan kjøpes via internett
 • Penn og papir, eventuelt post-it lapper
 • Flip-over/A3-ark/tavle
 • En presentasjon / oppsummering av felles verdier, holdninger og visjon, inkludert faktorer som fremmer og hemmer.
foto av postkort og planter - Klikk for stort bilete

Fremgangsmåte

Tid: 30 min

Utgangspunktet for dette arbeidet er en felles utarbeidet visjon basert på arbeid med verdier og holdninger. Fasilitator starter derfor med å presentere den omforente oppsummeringen for deltakerene, inkludert faktorer som hemmer og fremmer.

Legg kortene utover gulvet eller på et stort bord. Be deltakerene velge kort som fenger dem, uten å tenke at de skal begrunne hvorfor de tok akkurat disse kortene. Sett av ca 3 minutt til dette.

Be deretter deltakerne om å legge kortene de har valt fremfor seg, og tenke gjennom:

 • Hva liker jeg med disse kortene, og hvorfor?
 • Når du nå ser på dine kort - symboliserer kortene noe som kan hjelpe deg til å leve opp til de omforente verdiene og holdningene i din arbeidshverdag?
 • Hva annet sier kortene om den veien dere må gå sammen for å operasjonalisere visjonen?

Skriv ned svarene (5 min).

Deltakerene skal deretter dele refleksjoner med hverandre og skrive på en flip-over de prosessene de enes om, og diskutere om dette er prosesser de vil forplikte seg til å samarbeide om. Sjekk også om det er andre fremgangsmåter som vil være viktige for dem i dette samarbeidet. Hvis så, før det til på listen.

Samspillsreglene eller prinsippene deltakerene kommer frem til skal være styrende for videre samarbeid. Vurder i tillegg om det er behov for å gjøre tilsvarende med andre i avdelingen (team, arbeidsgrupper).

Eksempel på samspillsregler

 • Respekter hverandre som personer og kollegaer
 • Lytt aktivt og ikke snakk i munnen på hverandre
 • Gi hverandre store utfordringer og stor støtte
 • Gi hverandre tilbakemelding som grunnlag for læring
 • Motta tilbakemelding uten å gå i forsvar
 • Oppretthold taushetsplikt om det dere forteller hverandre, med mindre noe annet er avtalt
 • Hvis det likevel er viktig for det videre utviklingsarbeidet at dere deler det som har blitt diskutert, bli enige om å anonymisere informasjonen som videreformidles
 • Utfør de handlingene du har forpliktet deg til

Bakgrunn Informasjon om teoretisk grunnlag, målsetning og arbeidsgruppen

 Metoder og verktøy Samling av relevante metoder, maler, verktøy og erfaringsdeling. 

 Tilbake  Til landingssiden