Fasilitering av Argumenter, bekymringer og utfordringer

Et nytt prosjekt skal starte opp i kommunen, prosjektet går ut på å ta i bruk ny teknologi i hjemmebaserte tjenester. Dette er et samarbeid mellom hjemmebaserte tjenester, den lokale kraft-leverandøren og leverandør av teknologisk løsning. Invitasjon til administrasjon, ledere og ansatte i hjemmebaserte tjenester, representanter fra kraftselskapet og leverandør av teknisk løsning var samlet til kick-off.

Fremgangsmåte

De ansatte i hjemmebaserte tjenester fikk presentert verktøyet, det var også lagt til rette for utprøving på samlingen. Etter dette fikk alle deltakerne presentert tre blanke tavler der overskriften på tavlen var «Argumenter for å bruke dette verktøyet» «mine bekymringer ved bruk av verktøyet» og «Hvilke utfordringer har vi ved bruk av verktøyet» Alle deltakerne fikk post-it lapper der de skrev et argument, bekymring eller utfordring på hver lapp, max tre per område

Våre erfaringer

Resultatet etter sortering og prioritering, var at vi så at ulike hold hadde de svært like argumenter, bekymringer og utfordringer. De ulike interessentene fikk innsikt i hverandres utgangspunkt og det ble interessante diskusjoner. Deltakerne opplevde å få være med på en demokratisk prosess, der en hadde en opplevelse av å være «i samme båt», for de skulle løse en felles oppgave.

Som fasilitator var det interessant å observere deltakernes engasjement og interesse som gikk fra å være skeptisk til å involvere seg i de andres bekymringer og utfordringer.