Kraftfeltanalyse

Kraftfeltanalyse er et evalueringsverktøy som hjelper en å vurdere om ønskede resultater er oppnådd. Det gir samtidig en ramme for å se på faktorer som påvirker en situasjon, og mer presist de kreftene som enten driver (fremmer) eller blokkerer (hemmer) fremgang.

Verktøyet kan brukes både som en del av en enkel evaluering eller som ledd i forskningsbasert evaluering der hensikten er å involvere interessentene i å identifisere de viktigste fremmere og hemmere. Evalueringsverktøyet kan også benyttes av masterstudenter eller andre som skal skrive en oppgave, prosjektrapport eller lignende, for å forstå og identifisere kontekstuelle forhold i implementeringsfasen.

Den som skal ha hovedansvar for evalueringen bør derfor involvere interessentene i ulike faser av evalueringen. Hvem som skal involveres, når og hvordan er opp til prosjektetansvarlig, og bør klargjøres tidlig i prosessen.

Du trenger:

  • Penn og papir
  • Eventuelt post-it lapper
  • Eventuelt legoklosser eller noe annet som kan vise høyde/mengde

Fremgangsmåte

Den som leder evalueringen må gjøre de nødvendige forberedelsene, avhengig av hvem som skal delta og hva som skal evalueres.

Spørsmål til deltakerne:

  • Hvilke faktorer hjelper eller hindre oss i å oppnå valgte mål (outcome)?
  • Identifiser individuelle og kontekstuelle faktorer
  • Hva er fremmende faktorer?
  • Hva er hemmende faktorer?

Hver deltaker kan gi poeng til «fremmere» og «hemmere». Argumentene i disse to gruppene kan fordeles og vises på ulike måter, for eksempel ved å bygge tårn av legoklosser, eller bruke post-it lapper. Videre summer og reflekterer deltakerene rundt:

  • Høyden på tårnene
  • Hvilke tårn trenger mest oppmerksomhet?
  • Lage en plan for å oppnå tenkte mål og resultater

 

plakat med post it lapper på glassrute - Klikk for stort bilete

 

Bakgrunn Informasjon om teoretisk grunnlag, målsetning og arbeidsgruppen

 Metoder og verktøy Samling av relevante metoder, maler, verktøy og erfaringsdeling. 

 Tilbake  Til landingssiden