USHT

Kraftfeltanalyse

Kraftfeltanalyse

Under arbeid

HVA? 

Dette verktøyet kan benyttes for å vurdere om ønskede resultater er oppnådd, for eksempel relatert til visjon og mål for praksisutviklingen (WB, s.97). Det gir en ramme for å se på faktorer som påvirker en situasjon, og mer presist de kreftene som enten driver eller blokkerer bevegelse mot målsettinger som gruppen først har blitt enige om. Verktøyet kan brukes både som en del av en enkel evaluering eller som ledd i forskningsbasert evaluering, men der hensikten er å involvere interessentene i å identifisere de viktigste fremme og hemmere.
Dette evalueringsverktøyet kan også benyttes av masterstudenter eller andre som skal skrive en masteroppgave, prosjektrapport el.l. for å forstås og identifisere kontekstuelle forhold i implementeringsfasen.

Den som skal ha hovedansvar for evalueringen bør involvere interessentene  i ulike faser av evalueringen, men hvem som skal involveres, når og hvordan er opp til prosjektets ansvarlige og identifisert tidlig i prosessen. 

HVORDAN?

  • Hvilke faktorer hjelper eller hindre oss i å oppnå våre oppsatte mål (outcome)? 
  • Identifiser individuelle og kontekstuelle faktorer 
  • Hva er fremmende faktorer? 
  • Hva er hemmende faktorer? 
  • Hver deltaker i prosjektgruppen kan gi poeng til fremmere og hemmere (bygge tårn med legoklosser, bruke post-it eller andre måter å fordele argumenter i de to gruppene fremmere og hemmere) - summere og reflektere over høyden med tårnene? 
  • Hvilke tårn trenger mest oppmerksomhet? 
  • Lage plan for å oppnå tenkte mål og resultater 

 

VÅR ERFARING

Under arbeid