Innsamling av resultatmål

Resultatmål står sentralt i evalueringsarbeid. Hvilken type data man skal samle inn for å gjøre en «grunnmåling», og hvilken data som egner seg å samle i denne type evaluering vil variere, avhengig av setting.

Evalueringsspørsmålene som interessentene har jobbet frem og blitt enige om i tidligere aktiviteter (for eksempel Argumenter, bekymringer og utfordringer) skal være retningsgivende for hvordan man planlegger å samle inn data.

Fremgangsmåte

Data kan samles inn av ansatte på en arbeidsplass, brukere og/eller deres pårørende, frivillige og andre interessenter. 

Det er viktig å gjøre seg kjent med og ta i bruk det som allerde finnes av datagrunnlag på arbeidsplassen/i virksomheten (for eksempel statistikk, tilsynsrapporter og evalueringer). Til tross for at det kan foreligge eksisterende evalueringer, vil det likevel være nødvendig å bygge på flere datakilder, for eksempel ved å gjennomføre intervju (individuelt eller i gruppe), foreta observasjoner og/eller å lytte til ansatte og brukere sine erfaringer. Flere av PP-verktøyene kan brukes for å avklare verdier og holdninger, kartlegge ansattkultur og samarbeidsrelasjoner i teamene. 

I forkant er det imidlertid viktig å sikre seg at prosessen er transparent og kjent for alle involverte. Etablering av en koordineringsgruppe og utarbeiding av en kommunikasjonsplan vil kunne bidra til dette. Bruk av kreative metoder (f.eks bruk av gjenstander, bilder, kort o.l) kan bidra til et reelt samarbeid.

 

bilde av kreativt arbeid med ark og papirklipp - Klikk for stort bilete

Bakgrunn Informasjon om teoretisk grunnlag, målsetning og arbeidsgruppen

 Metoder og verktøy Samling av relevante metoder, maler, verktøy og erfaringsdeling. 

 Tilbake  Til landingssiden