USHT

Assosiasjonskort i grupper

Assosiasjonskort i grupper

Under arbeid

HVA?

Hensikten med aktiviteten er å hjelpe deltakerne i å klargjøre hva de verdsetter og som er viktig for dem i deres arbeid. Aktiviteten kan hjelpe deltakerne til å sette ord på hva som er viktig for dem selv, hva de legger i å arbeide i helse- og omsorgstjenestene, og hva de tenker om hvordan det er å motta disse tjenestene. En viktig del av læreprosessen er den innsikten som kommer når en setter av tid til å reflektere systematisk sammen med en fasilitator. Assosiasjonskort brukes som inngang til refleksjonen, og benyttes til ulike formål.

Du vil trenge:

 • Tid: 20-25 min (gruppe på 10-12 deltakere)

 • Et ark med instruksjon

 • Et rom hvor en ikke blir forstyrret

 • En pakke med ulike kort

 • Et ark og penn

 

HVORDAN?

Deltakerne velger kort og reflekter alene over egne verdier og holdninger. Be deltakerne tenke over:

 • Hva liker jeg med dette kortet/bildet, og hvorfor?

 • Symboliserer eller representerer dette kortet noe som jeg verdsetter?

 • Hva sier dette kortet om mennesker?

 • Sier dette kortet meg noe om hva jeg verdsetter i arbeidet jeg gjør eller tjenesten jeg mottar?

 • Hva er målet med arbeidet jeg gjør eller tjenesten jeg mottar?

Del med hverandre hva kortet/-ene betyr for deg. Tanken er at ved å snakke om dette øker det vår forståelse ytterligere. Sitt på stoler i en ring. Fasilitator spør om noen vil starte, eller har avtalt på forhånd med en som gjerne har gjort det før eller er med i fasilitatorteamet. Fasilitatoren lytter og stiller bare spørsmål for å klargjøre. Det er ingen diskusjon på dette stadiet. Hensikten nå er å hjelpe hverandre med å snakke om ting som ofte kan være ubevisste for oss eller så tatt for gitt at de sjelden blir uttalt. Dersom du som fasilitator oppdager ulikheter i deres verdier, så bare registrer det.

Tenk gjennom:

 • Hva delte de/var felles, og hva var forskjellig/var de uenige om
 • Hvordan kan de arbeide sammen om de områdene de var enige om / hadde til felles?
 • Hvordan kan de bedre forstå hverandre sine forskjeller?
 • Tid: 20-25 min (gruppe på 10-12 deltakere)

 

 

VÅRE ERFARINGER
 

Vi har brukt assosiasjonskort under veiledning i mange sammenhenger og har gode erfaringer med det knyttet til eksempelvis:

 • Verdier og holdninger, og gjerne som en innledning til arbeid med felles visjon og mål
 • Presentasjon i grupper/møter. Det kan være grupper der de ikke kjenner hverandre, etablering av grupper/team der kjente deltakere skal ha nye roller, og kollegagrupper der fokuset er arbeidsmiljø m.v. Eksempler på innledende spørsmål/refleksjon: «Hvem er du?», «Hva er viktig for deg i ….arbeidet?»
 • Evaluering/refleksjon over egen funksjon/rolle, f.eks rolle som ressursperson tilknyttet et fagnettverk, kommunesammenslåing og endringer i avdelingen. Eksempler på refleksjonsspørsmål: «Hva utbytte har du hatt av å være ressursperson?» «I hvilken grad har dette påvirket forbedringsarbeidet på din arbeidsplass?» «Ny kommune i …….. – hva med meg/oss?»
 • Oppsummering og evaluering av møter/workshops


Vi erfarer at denne aktiviteten er med å løse opp og ufarliggjøre presentasjonsrunder, en kommer raskt i gang og til «kjernen» av det viktige, får frem mange assosiasjoner og gode refleksjoner fra ALLE deltakerne og ikke bare de som lettest tar ordet i en gruppe. Et tips: Noen kan oppleve det utrygt og krevende, så fasilitator må ta hensyn til dette i planleggingen. Av den kan fasilitator starte med de som har gjort dette før eller vet hva det dreier seg om. Fremgangsmåte og tidsbruk må tilpasses den tiden en har disponibel og hensikten med aktiviteten. Det kan reguleres med:

 • Størrelse på gruppen.  Er det over 15, bør den deles. Det fungerer med større gruppe i plenum dersom det er presentasjonsrunder der fasilitator avgrenser tal kort og tid til hver enkelt (se under)
 • Hvor mange kort den enkelte kan velge
 • «Inngangsspørsmål» - fungerer best å invitere til refleksjon over ett til to spørsmål
 • Styre tiden den enkelte får i delingsrunden – utfordre til å fatte seg i korthet (maks 2 minutter)