Utarbeide mål for virksomheten

I arbeid med å utarbeide mål for virksomheten tar deltakerene utgangspunkt i en felles utarbeidet visjon, for så å forsøke å konkretisere denne. Dette kan de gjøre ved bruk av et skjema og diskusjon i grupper.

Du trenger:

  • Utskrift av skjema
  • Penn og papir
  • Eventuelt flip-over/tavle

Fremgangsmåte

Tid: 60 min

Finn et egnet rom. Fasilitator styrer prosessen slik at tiden balanseres mellom individuelt-, gruppe- og plenumsarbeid (IGP-metoden). Før skjema deles ut, er det viktig å informere deltakerne om hvordan innspill og tilbakemeldinger blir fulgt opp i ettertid.

Skjema kan lastes ned her: Skjema - utarbeide mål

  • Individuell utfylling (5-10 min)
  • Grupper med inntil fem deltakere deler sine svar, diskuterer og enes om en oppfatning som de vil dele med resten av kollegiet (20 min)
  • Plenumsdiskusjon som tar sikte på å komme frem til omforente mål, eller alternativt utforske bakgrunn for eventuelle ulikheter og enes om fremgangsmåte for videre arbeid (15-20 min, avhengig av antall grupper).

 

foto av noen som jobber rundt et bord med post it lapper og laptopper - Klikk for stort bilete

 

Våre erfaringer

Vi har brukt skjema og IGP-metoden i forskjellige arbeidsseminar der vi har diskutert og reflektert rundt USHT sin rolle og funksjon. Innspillene ble brukt inn i arbeidet med USHT sin handlingsplan.

Bakgrunn Informasjon om teoretisk grunnlag, målsetning og arbeidsgruppen

 Metoder og verktøy Samling av relevante metoder, maler, verktøy og erfaringsdeling. 

 Tilbake  Til landingssiden