USHT

Utarbeide det ultimate målet for virksomheten

Utarbeide det ultimate målet for virksomheten

Under arbeid

HVA?

Når virksomheter har utarbeidet og blitt enige om en felles visjon, er hensikten med denne aktiviteten å gi innspill til det videre arbeid med å konkretisere og virkeliggjøre visjonen.

HVORDAN?

Aktiviteten ledes av en fasilitator som i forkant har avklart tidsramme og fremgangsmåte for prosedyre for oppfølging av deltakernes innspill og tilbakemeldinger. Fasilitator informerer om dette før skjemaene deles ut, og styrer prosessen slik at tiden balanseres mellom individuelt-, gruppe- og plenumsarbeid.

Skjema kan lastes ned her: Skjema - ultimat mål (DOCX, 13 kB)

Skjemaet kan sikkert brukes på ulike måter, men vi har erfart at «Individuelt-Gruppe-Plenum – metoden»(«IGP- metoden») egner seg godt:

  • Individuell utfylling (5-10 min)
  • Grupper med inntil fem deltakere deler sine svar, diskutere og enes om en omforent oppfatning som de vil dele med resten av kollegiet (20 min)
  • Plenumsdiskusjon som tar sikte på å komme frem til omforente mål, alternativt utforske bakgrunn for eventuelle ulikheter og enes om fremgangsmåte for videre arbeid (15-20 min, avhengig av hvor mange grupper

 

VÅR ERFARING:

Aktiviteten fungerte godt for diskusjon om rolle og funksjon som ansatte i USHT. Innspillene ble brukt som utgangspunkt for arbeidet med utforming av handlingsplan.