USHT

Bruk av assosiasjonskort til egen refleksjon

Bruk av assosiasjonskort til egen refleksjon

Under arbeid

HVA?

Hensikten med aktiviteten er å hjelpe deltakerne i egen klargjøring av hva de verdsetter og som er viktig for dem i deres arbeid. Denne aktiviteten kan hjelpe deltakerne til å sette ord på hva som er viktig for dem selv, hva de legger i å arbeide i helse- og omsorgstjenestene, og hva de tenker om hvordan det er å motta disse tjenestene. Denne aktiviteten kan hver enkelt gjøre alene uten fasilitator tilstede. Vi anbefaler at noen som kjenner aktiviteten (fasilitator eller andre) går gjennom hensikt og fremgangsmåte, og legger til rette utstyr og instruksjon. Aktiviteten krever en bunke kort med ulike bilder. Dette kan være postkort, gratulasjonskort man samler på eller pakker med assosiasjonskort som kan kjøpes, f.eks:

 • Kort fra FOUSAM. 

 • EVOKE cards (som er den engelske betegnelsen) finnes i mange varianter og kan kjøpes via internett.

 

 

Du vil trenge: 

 • 15 min 

 • Et ark med instruksjon 

 • Et rom hvor en ikke blir forstyrret 

 • En notisbok og penn 

 • En pakke med ulike kort 

 

HVORDAN?

Legg kortene utover gulvet, la det være stilt rundt deg og gi deg selv tid til en kort pause fra det du har holdt på med. Så velger du kort som fenger deg. Du trenger ikke å tenke på at du skal begrunne hvorfor du tok disse kortene. Dette tar ca 3 min. Så legger du kortene du har valgt foran deg, og ser på de en gang til.

Tenk gjennom:

 • Hva liker jeg med dette kortet/bildet, og hvorfor? 

 • Symboliserer eller representerer dette kortet noe som jeg verdsetter? 

 • Hva sier dette kortet om mennesker? 

 • Sier dette kortet meg noe om hva jeg verdsetter i arbeidet jeg gjør eller tjenesten jeg mottar?  

 • Hva er målet med arbeidet jeg gjør eller tjenesten jeg mottar? 

 

Skriv ned i notisboken det som betyr noe for deg, det som har verdi for deg. Du kan ta bilde av kortene som hjelp til å huske for fremtidige aktiviteter og til å forklare det du skrev i notisboken.  Tenk over hva denne aktiviteten har vist deg i relasjon til dine verdier og holdninger.  

Våre erfaringer

​Under arbeid