Assosiasjonskort til egen refleksjon

Bruk av assosiasjonskort er en inngang til refleksjon og innsikt i egne verdier og holdninger. Hensikten er å hjelpe deltakerne i å bli bevisst hva de verdsetter og hva som er viktig for dem i deres arbeid. Aktiviteten kan gjennomføres alene uten fasilitator tilstede. Vi anbefaler imidlertid at en fasilitator legger til rette for gjennomføring, forklarer fremgangsmåte og hensikten med aktiviteten.

Assosiasjonskort kan benyttes til ulike formål, og blir vist til under andre verktøy.​

Du trenger: 

  • Kort med ulike bilder, som f.eks postkort, gratulasjonskort eller pakker med assosiasjonskort. Samhandlingskort/EVOKEcards (som er den engelske betegnelsen) finnes i mange varianter og kan kjøpes via internett.
  • Instruksjoner (se under)
  • Penn og papir
Bilde av samhandlingskort - Klikk for stort bilete

​Fremgangsmåte

Tid: 15 min

Instruksjon til deltaker:

Finn et egnet rom og legg kortene utover gulvet eller på et stort bord. Velg kort som fenger deg. Du trenger ikke å tenke på at du skal begrunne hvorfor du tok akkurat disse kortene. Dette tar ca 3 min. Så legger du kortene du har valgt foran deg, og ser på de en gang til.

Tenk så gjennom:

  • Hva liker jeg med dette kortet/bildet, og hvorfor?
  • Symboliserer eller representerer dette kortet noe som jeg verdsetter?
  • Hva sier dette kortet om mennesker?
  • Sier dette kortet meg noe om hva jeg verdsetter i arbeidet jeg gjør eller tjenesten jeg mottar? 
  • Hva er målet med arbeidet jeg gjør eller tjenesten jeg mottar?

Skriv ned det som betyr noe for deg, det som har verdi for deg. Ta gjerne bilde av kortene som hjelp til å huske og forklare det du skrev i ned. 

Våre erfaringer

Vi har brukt assosiasjonskort i flere sammenhenger og har gode erfaringer med det. Noen eksempler:

  • Verdier og holdninger, og gjerne som en innledning til arbeid med felles visjon og mål
  • Oppstart eller underveisevaluering av et prosjekt

Bakgrunn Informasjon om teoretisk grunnlag, målsetning og arbeidsgruppen

 Metoder og verktøy Samling av relevante metoder, maler, verktøy og erfaringsdeling. 

 Tilbake  Til landingssiden