USHT

Videokonferansar Lindrande behandling knytt til koronavirus

Videokonferansar Lindrande behandling knytt til koronavirus

I samband med utbrot  av koronavirus har Utviklingssenteret fått meldt behov for å auke kompetansen innan symptomlindring. Vi vil derfor i samarbeid med Palliativt team, Helse Førde gje tilbod om videomøter i lindrande behandling. Datoar er: 2 april, 20 april, 27 april og 4 mai. Alle datoar kl. 14-15. De kan logge på videomøta med adressa: usht3.forde@vm.nhn.no

2 april Videoundervisning Dyspnoe (PDF, 901 kB)

20 april Praktisk bruk av smertepumpe (PDF, 986 kB)

27 april Behandlings-algoritmar i palliasjon (PDF, 3 MB)

4 mai Uro, angst,DELIR, angst og dødsralling. Undervisning ved Vigdis Å. Sæterlid (PDF, 339 kB) 

Leverandør og service Micrel smertepumper: https://www.vingmed-as.no/produkter-og-tjenester/anestesi

Alternativ kontakt for service smertepumpe:http://www.unitronic.no/index.php/no/unitronic.html?showall=1 

Invitasjonen er sendt til alle kommunane.

Det er fleire måtar å kople seg opp på videomøtet: Via videokonferanseutstyr, eller Skype for business. Skriv inn adressa: Usht3.forde@vm.nhn.no

Kopl dykk opp i god tid. Om problem ta kontakt på mobilnr. 47367111

Undervisninga er eit ledd i Oversikt opplæring. Kohortavd og smitteisolat (XLSX, 26 kB)