Fagdag i eldremedisin/eldreomsorg - grunnopplæring diabetes

USHT tilbyr saman med Helse Førde og Diabetesforbundet grunnopplæring i diabetes, blodsukkermåling og insulininjeksjonar. Målet er bidra til at eldre med diabetes får god behandling og oppfølging i dei kommunale helse- og omsorgstenestene, i tråd med ny Fagprosedyre for diabetes. Målgruppa er tilsette i den kommunale helse- og omsorgstenesta, og vi ynskjer å tilby opplæringa regionalt for å nå flest mogleg. 

Påmeldingsfrist: 24. mars. Påmeldinga for alle arrangementa er bindande, og kostnadar vil bli fakturert i etterkant. For meir informasjon – sjå utsendt epost. 

Førde 11. april kl. 09.30 – 15.30

Påmelding 11.april i Førde her

I sunnfjord vel vi å legge grunnopplæringa til fagdag i Fagnettverket eldremedisin/eldreomsorg, med eit utvida fokus på tavle som metode i kvalitetsarbeid. Vi inviterer derfor særleg leiarar og tilsette med ansvar for fag- og kvalitetsarbeid til denne samlinga

Quality Hotell Sogndal 23. april, kl. 11-15

Påmelding 23. april i Sogndal her

Nordfjord Hotell, Nordfjordeid 22. april, kl. 11-15

Påmelding 22. april på Nordfjordeid her

Artikkelliste

Viser 1-10 av 14 artikler, side 1 av 2