USHT

Målingar i praksis- repetisjon 12.01.21

Målingar i praksis- repetisjon 12.01.21

Dato: 12.01.21

KL: 12:00-15:00

Undervisninga byggjer på tidlegare presentasjon målingar frå 12.02.20: Variasjon og målingar (PDF, 3 MB)

Tema for samlinga 12.01 er: Repetisjon av målingar i praksis  v/Elisabeth Huseby, Helse Vest

Spørsmål til refleksjon i grupper del 1:

Kva treng eg å få svar på i mitt prosjekt? Kva kan eg telle for å få svar? Hvis du allereie er i gang med målingar, har du kontroll? Gir eksisterande målingar svar på det du lurer på?

Spørsmål til refleksjon grupper del 2: Har du ein måleplan no? Vil du ha nye målingar? Veit du kvar du får hjelp? Veit du kven som må sjå målingane dine? kor ofte og korleis?

Kontakt

Berit Ullebust
Kreft- og utviklingskoordinator
E-post
Telefon 57 61 28 18
Mobil 948 24 254