Andre samling (digitalsamling)

Andre samling i CRPD-nettverk Vestland omhandlar kap 2 i den nasjonale rettleiaren «Gode helse- og omsorgstenester til personar med utviklingshemming».

Dette kapittelet blir omtala som «system» kapittelet i rettleiaren. Kapitelet rettar seg i stort grad til kommuneleiinga og leiarane av tjenesten. Og handlar om dei viktig forutsetningane for å gi gode tenester. Vi invitererte derfor også dei øverste leiarar i dei deltakande kommunane til å delta på første del av den digitale samlinga frå kl 9-12  den 23. november 

For deltakarane i nettverket vil samlinga forsatte samlinga etter lunsj.

På samlinga fekk vi blant anna høyre:

  • Naku-  gjennomgang av  hovudtrekka i kapittel 2 og nettressursen til NAKU
  • Statsforvaltaren- Fagleg forsvarlege tenestar
  • KS- kompetanseplanlegging
  • Helsedirektoratet- psykologisktrygghet ein forutsettning for gode tjenester.
  • Bufdir- CRPD – Kva er det og korleis sørge for at tilsette i kommunane får opplæring?
  • Kristiansand kommune- Korleis har Kristiansand kommune arbeida med vurderingsskjemaet fra Helsedirektoratet? 

Program 2 samling 23 nov 22 (digital)

Presentasjoner:

Lenker:

NAKU tema side om veilderen

Helsebiblioteket

Stortingsmelding 8: Menneskrettar for personar med utviklingshemming

Bufdir

Vurderingsskjema Kristiansand kommune

Vurderingsskjema Helsedirektoratet

Video om psykologisk trygghet