Femte samling i CRPD-nettverk Vestland

Vi inviterer til femte samling i CRPD-nettverk Vestland 20. og 21. september. Tema for samlinga er femte kapittel i rettleiaren " Gode helse og omsorgstenester for personer med utviklingshemming":

"Habilitering og bistand i dagleg livet"

Samlinga blir i Bergen på Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gate 6, 5015 Bergen

 

Tidsrammer:

20. sept:

  • Oppstart med lunsj kl 12.15-, fagleg påfyll fram til  kl .18.00
  • Middag kl 20.00

21. sept:

  • Kl 8.30- 15.00

Detaljert program kjem når det nærmar seg.

CRPD-nettverk Vestland dekker dagpakker inkluder lunsj, middag på kvelden den 20. sept og overnatting frå 20 til 21. sept for dei som treng det.

Påmelding er bindane ( det vil bli fakturert for påmeldte som ikkje møter). Frist for påmelding er 15. august. 

Velkommen!!

Program CRPD-nettverk Vestland 20 og 21 sept 2023

Presentasjonar dag 1:

Frode Dragsten-CRPD Bergen 21.9.23

John Ingvard Kristiansen USHT Bergen TryggEst

Heidi Eriksen Losnegård CRPD nettverk Vestland Pdf

Presentasjonar dag 2:

Rigmor Farsund Moe-Emosjonelt arbeid på godt og vondt_CRPD nettverk Vestland_210923

Monica Hauge Etterarbeid tjenestemottaker

Linda Myklebust-Crpd seksuelle helse september 2023

Habilitering og tjenester i dagleglivet

Ernærinsarbeidet i Bergen kommune - ETTU - presentasjon 2023

 

Lenke: 

Naku- film om utfordrende adferd

Det finnes hjelp for risikoutsatte voksne. TryggEst - et voksenvern - Bufdir

TryggEst: Vold og overgrep mot personer med utviklingshemming

Så pass må vi tåle- Aldringshuben

Karde

Matfilmer.org

Mats lager treningsapp

Om appen "Aktiv fritid"

Om MAP

 

 

Gi oss ei tilbakemelding på samlinga her