Fjerde samling

 Her finner du persentasjonar og lenker frå fjerde samling i CRPD-nettverk Vestland!

Tema for samlinga er « Livsfasar- og overgangar» (Kapittel fire i rettleiaren « Gode helse-og omsorgstjenester til personar med utviklingshemming»).

Vi er takksame om du set av 2 min til å evaluere samlinga:

Evaluering

 

Program CRPD-nettverk Vestland Fjerde samling 26.04.23 (PDF, 143 kB)

Presentasjonar:

Torill Kvamme CRPD nettverkssamling 26.04.23 (PDF, 2 MB)

Marte Waage Nilsen Livssfortellinger (PDF, 3 MB)

Lise Ellingsen Langemyhr (PDF, 972 kB)

Aldring og utviklingshemming CRPD-nettverk Lene Kristiansen (PDF, 3 MB)

Thomas Owrens innlegg om arbeidsinkludering 26. april (PDF, 706 kB)

Riita Hellman DOMOTEUS april 2023 (PDF, 730 kB)

Per Christian Wandaas 2023-4-26 CRPD Nettverk Vestland (PDF, 886 kB)

Linn Pettersen- Husbanken 260423 CRPD nettverk Vestland (PDF, 1016 kB)

Elisabeth Larsen-Koordinator (PDF, 202 kB)

Sjekklister:

ETTU - Sjekkliste aktiviteter i innflyttingsteam (PDF, 341 kB)

ETTU_-_Sjekkliste_formote_til_innflyttingsteam_ID_6393 (PDF, 117 kB)

Lenker:

Om Husbanken

Film fra Husbanken

Husbanken borrettslagmodell

Karde

BUFDIR-film Hvor vil du bo?

Rapport Utviklingshemmedets bosituasjon

Held med

Artikkel: "Her kan alle jobbe,likksom, og være seg sjølv"

BUFDIR- film Overgang bhg skole

Kurs: Koordinator og individuell plan

Film om Livsfortellingsarbeidet

Bok om Livsfortellinger

Utviklingshemming og aldring- Aldring og helse

Fagskole- videreutdanning- Aldring og utviklingshemming

E-læringskurs Aldring og utviklingshemming

Refleksjonsrommet- KS